Sădiți în Hristos Isus

 

Meditații pentru 12 IULIE

reading bibleComunitatea spirituală

Până vom ajunge toţi… la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.

Efeseni 4:13

Restaurarea înseamnă aducerea întregii rase umane înapoi la relaţia pentru care a destinat-o Dumnezeu; asta este ceea ce a făcut Isus Cristos prin Răscumpărare. Biserica încetează să mai fie o comunitate spirituală atunci când caută să-ţi dezvolte propria ei organizare. Restaurarea întregii rase umane conform planului lui Isus Cristos înseamnă cunoaşterea Lui atât în viaţa colectivă, cât şi în cea individuală. Isus Cristos a trimis apostoli şi învăţători exact cu scopul de a se putea realiza personalitatea corporativă. Noi nu suntem aici pentru a ne dezvolta o viaţă spirituală proprie sau pentru a ne bucura de o retragere spirituală; suntem aici pentru a deveni asemenea lui Isus Cristos, ca astfel să fie zidit Trupul lui Cristos.

Zidesc eu Trupul lui Cristos sau caut doar propria mea dezvoltare? Lucrul esenţial este relaţia mea cu Isus Cristos: „Să Îl cunosc pe El”. A împlini planul lui Dumnezeu înseamnă a mă abandona total în braţul Lui. De fiecare dată când vreau doar lucruri pentru mine însumi, această relaţie se strică. Va fi o mare umilinţă să-mi dau seama că nu m-am preocupat să-L cunosc pe Isus Cristos, ci numai să cunosc ce-a făcut El pentru mine.

„Ţinta mea este Dumnezeu însuşi, nu bucuria sau pacea. Nici chiar binecuvântarea, ci El însuşi, Dumnezeul meu.”

Imi măsor eu viaţa după standardul acesta sau după un altul, mai mic? (TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald Chambers)

*

CHARLES H. SPURGEON
MEDITA
ŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

Sfinţiţi în Dumnezeu Tatăl.

Iuda 1

Sfinţiţi în Christos Isus” (1 Corinteni 1:2). „Prin sfinţirea lucrată de Duhul”‘(1 Petru 1:2). Observaţi unirea celor trei persoane divine, în toate faptele harului. Cât de nesăbuiţi sunt credincioşii care au preferinţe între persoanele Trinităţii, care gândesc că Isus este întruchiparea iubirii şi blândeţii, în timp ce Tatăl este drept şi sever, dar lipsit de bunătate. La fel de greşiţi sunt cei care preamăresc însuşirile Tatălui şi Ispăşirea Fiului, dar neglijează lucrarea Duhului. Nici una din persoanele Trinităţii nu lucrează aparte de celelalte, în toate faptele harului. Ele sunt la fel de unite în fapte şi esenţă. În dragostea faţă de cei aleşi ei sunt una, şi în acţiunile care izvorăsc din marea sursă centrală, sunt la fel de nedespărţiţi. Observaţi acest lucru în mod special în problema sfinţirii. În timp ce vorbim despre sfinţire ca fiind lucrarea Duhului, şi nu greşim, trebuie să nu pierdem din vedere participarea Tatălui şi a Fiului. Este corect să vorbim despre sfinţire ca despre lucrarea Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Iehova este cel care spune „să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” (Genesa 1:26), şi de aceea suntem „lucrarea Lui, şi am fost Sădiţi în Christos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10). Observaţi valoarea pe care o acordă Dumnezeu adevăratei sfinţiri, de vreme ce toate persoanele Trinităţii sunt reprezentate ca lucrând împreună pentru a produce o biserică ,fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta” (Efeseni 5:27). Şi tu, credinciosule, ca urmaş al lui Christos, trebuie să acorzi o mare importanţă sfinţirii — curăţirii vieţii şi vorbirii evlavioase. Preţuieşte sângele lui Christos ca temelie a speranţei tale, dar nu vorbi niciodată uşuratic despre lucrarea Duhului care te califică pentru „moştenirea sfinţilor, în lumină” (Coloseni 1:12). Să trăim astăzi în aşa fel, încât să arătăm lucrarea Dumnezeirii întreite în noi.

Seara

Împărăţia Lui cerească.

2 Timotei4:18

Orasul marelui Rege – cerul – este un loc de serviciu activ. Sufletele răscumpărate slujesc zi şi noapte în Templul Său. Ei nu încetează niciodată să îndeplinească plăcerea Regelui lor. Ei se odihnesc pentru totdeauna, în sensul că sunt eliberaţi de grijile care îi chinuiau, dar nu se odihnesc niciodată în sensul leneviei sau inactivităţii. Ierusalimul de aur este locul de comuniune cu tot poporul lui Dumnezeu. Vom avea părtăşie veşnică cu Avraam, Isaac şi Iacov. Vom vorbi cu oastea nobilă a celor aleşi, care domnesc împreună cu El, şi care au fost aduşi acasă prin iubirea Sa şi braţul Său puternic. Nu vom cânta solo, ci Îl vom lăuda pe Domnul în cor. Cerul este locul victoriei realizate. Creştine, cu fiecare ocazie în care ai obţinut o biruinţă asupra poftelor tale – de fiecare dată când, după bătălii grele, ai doborât o ispită la picioarele tale – ai avut parte de o pregustare a bucuriei care te aşteaptă. Domnul îl va doborî curând pe Satan la picioarele tale, şi vei fi mai mult decât câştigător prin „Cel care te-a iubit” (Romani 8:37). Paradisul este un loc al siguranţei. Când te bucuri de o „credinţă deplină” (Evrei 10:22), ai promisiunea siguranţei glorioase de care vei beneficia în calitate de cetăţean al Ierusalimului ceresc. O, căminul meu iubit, Ierusalim, fericit port al sufletului meu! Ii mulţumesc, chiar acum; Celui care m-a învăţat să tânjesc după tine, prin dragoste, dar Ii vom mulţumi şi mai mult în veşnicie, când voi intra pe porţile tale.

Sufletu-mi a gustat rodul viţei de sus

Şi îşi doreşte să-ajungă acum

In viile cereşti, cu dragul meu Isus

Printre ciorchini de raze şi parfum.

Prin viţa cea adevărată, veşnică şi vie

Infometatu-mi suflet se va ospăta

Şi se va bucura de marele ospăţ de bucurie

Ca oaspete la nunta din împărăţia Sa.

*

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

 «Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.»

PSALM 43:5

Eşti neliniştit? Eşti stresat? Expresia «nu am timp» este ca o urmă de bici a diavolului. Graba trimite mulţi oameni la moarte timpurie. «Nu avem timp» – în ciuda tuturor modalităţilor moderne rapide de a călători şi a tehnologiei avansate. Din păcate mult prea mulţi oameni sunt prinşi în ghearele acestui spirit al grabei. Dar Isus Cristos a biruit şi acest duh. Cum poţi să fii eliberat de el? Nu prin mai mult efort, ci prin mai multă rugăciune şi dedicare. Când te pleci pe genunchi, Domnul îţi arată în Cuvântul Său calea spre eliberarea de acest duh al grabei. Nervozitatea este o consecinţă dezastruoasă a grabei. Dar textul din Proverbe 14,30 spune: «O inimă liniştita este viaţa trupului».

De ce este inima ta atât de neliniştită, atât de nervoasă? Nu din cauză că nu poţi să termini lucrul şi nici pentru că problemele tale sunt prea mari, ci pentru că nu ai încredere în Domnul. Neliniştea interioară este un semn clar al lipsei de credinţă. Dar chiar şi în toiul lucrului sau în mijlocul celei mai agitate societăţi, poţi să ai o inimă liniştită, relaxată, pentru că ea se odihneşte în Isus Cristos.

*

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Pe Cel care n‑a cunoscut păcat, L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.      

               2 Corinteni 5:21

Să privim împreună la mormântul lui Isus! În timp ce El zăcea acolo, unde se afla dreptatea? Dacă am fi străbătut cu privirea întregul pământ, unde am fi putut găsi dreptatea? Nicăieri! Toţi păcătuiseră; lumea întreagă era vinovată înaintea lui Dumnezeu. Totul era întuneric, păcat şi moarte. Singurul Om drept zăcea mort într‑un mormânt. Dar, iată, Prinţul Vieţii învie dintre cei morţi! Doar acolo vedem acum dreptatea – o dreptate perfectă, strălucitoare, fără pată. Acest Hristos înviat este veşmântul nostru, haina cea mai bună a lui Dumnezeu pentru mine şi pentru tine. Ce schimbare! Zdrenţele mele cele vechi, eul meu, toate au fost înlăturate prin moartea Ta, Doamne Isuse; iar Tu, înviat dintre morţi, dreptatea mea veşnică, străluceşti pentru totdeauna în lumina gloriei lui Dumnezeu!

Dumnezeu nu numai că ne‑a ieşit în întâmpinare în harul Său nemărginit, însă ne‑a dăruit şi o mantie a dreptăţii, care ne face potriviţi pentru a sta în prezenţa Sa sfântă. Da, tatăl nu numai că l‑a îmbrăţişat pe fiul risipitor şi l‑a acoperit cu sărutări, ci i‑a pregătit şi haina cea mai bună, împreună cu inelul şi cu încălţările – toate în vederea sărbătorii care urma. Fiul risipitor n‑ar fi putut fi fericit în casa tatălui, îmbrăcat în zdrenţele lui. Tot aşa, credinciosul răscumpărat n‑ar putea fi fericit în prezenţa lui Dumnezeu, îmbrăcat în zdrenţele pătate ale dreptăţii sale proprii.

Dumnezeu însă ne‑a dat haina cea mai bună, mai bună decât inocenţa lui Adam; mai bună decât haina pe care o poartă îngerii; căci, atât Adam, cât şi unii dintre îngeri au falimentat. Însă Hristosul înviat nu poate falimenta niciodată; nicio pată nu poate întina haina cea mai bună. Dumnezeu L‑a făcut pe Domnul Isus dreptatea noastră – „Iar din El, voi sunteţi în Hristos Isus, care a fost făcut pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare“ (1 Corinteni 1.30). Pe cât de adevărat este faptul că El a fost făcut păcat pentru noi, toţi cei credincioşi, la fel de adevărat este faptul că noi am devenit dreptatea lui Dumnezeu în El.

 *

MANA DE DIMINEAŢĂ

„îţi voi da comorile întunerecului şi bogăţii ascunse în locuri tăinuite, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume.”

Isaia 45:3

Copil al lui Dumnezeu care faci voia Lui şi cauţi slava Sa, şi care nu poţi înţelege ce ţi se întâmplă acum, nu te alarma, aşteaptă şi vei vedea izbăvirea Lui. Domnul a zis odinioară: „Ce fac Eu tu nu pricepi acum dar vei înţelege după aceea.” – Ioan 13:7

Ţi se pare că întunerecul care te înconjoară este de nepătruns şi prea dens pentru a putea vedea lumina, dar să ai curaj; chiar din întunerecul acesta, Dumnezeu, va face să iasă comori pentru tine. Vei fi îmbogăţit cu El însuşi şi binecuvântat cu dragostea Lui nemărginită. „Cine dintre voi se teme de Domnul, care ascultă glasul Slujitorului Său ? Cine umblă în întunerec şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se sprijine pe Dumnezeul lui.” Isaia 50:10

Dumnezeu îşi are planurile Sale. El ştie să conducă pe ai Săi pe un drum pe care ei nu-l cunosc, dar ce este necunoscut pentru ei, Lui Îi este cunoscut. El este Acela care va avea ultimul cuvânt, chiar dacă se pare că vrăjmaşul triumfă acum; nu este El Începutul şi Sfârşitul ? Dumnezeu a ascuns pentru noi bogăţii nespuse în acest întunerec trecător şi ni le va descoperi la timpul Său. El are cheia pentru ieşirea din închisoarea întunecoasă a necazurilor de orice fel. El este Acela care le controlează şi le stăpâneşte, El Supremul Stăpân. Să nu ne îndoim de El, să aşteptăm cu încredere; să ştim să deosebim glasul Lui de Tată care ne îndeamnă să răbdăm şi să nu ne clătinam, căci este scris: „Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric”. – Psalmul 58:10

Dumnezeu are în vedere sfinţirea şi educarea noastră. El vrea să trecem prin această şcoală necunoscută şi plină de temeri cu scopul de a ne disciplina ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui şi posesorii „bogăţiilor nepătrunse a lui Hristos.”Poate că cineva va zice în sinea lui: „e uşor a scrie versuri când nimic nu ai a spune.”; e uşor să dai sfaturi dacă n-ai trecut pe drumul meu, dar cel ce scrie rândurile aceastea trece printr-o perioadă de întunerec, de mai bine de şasesprezece ani, nu un întunerec moral sau spiritual, ci necazuri care ne silesc să atârnăm numai de îndurarea Lui şi să trăim de la o zi la alta numai prin Har. Nu, nu trebuie să deznădăjduim, ci să ne punem toată nădejdea în Dumnezeul oricărei îndurări căci, întunerecul se împrăştie şi lumina adevărată chiar străluceşte acum. „Domnul Isus este lumina noastră.”

 

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este DOMNUL.

       Prov. 17:3.

Un slujitor al Domnului a vizitat o fabrică de sticlă. El a observat cum sticlarul trece bucata de sticlă rând pe rând prin trei cuptoare. „De ce treceţi sticla prin atâtea cuptoare?” a întrebat el. „Căldura primului şi a celui de al doilea cuptor nu este destul de ridicată şi de aceea trebuie să aduc sticla şi în cel de al treilea cuptor. Temperatura înaltă face sticla transparentă.” Aceste cuvinte au dat de gândit vizitatorului. Nu lucrează tot aşa Dumnezeu cu copiii Săi? Aşa cum sticlarul duce masa de sticlă dintr-un cuptor în altul, tot aşa trebuie Dumnezeu să ducă pe ai Săi iubiţi dintr-o încercare în alta ca să fie purificaţi de materialele străine şi să devină mai transparenţi, mai lucioşi şi mai curaţi. Câţi din cei mânfuiţi nu sunt în tigaia lui Dumnezeu? Câtă suferinţă trebuie să suporte sfinţii şi iubiţii Domnului în viaţa aceasta. Unii oftează sub povara încercării. Ce veste minunată că totuşi Domnul nu încearcă peste puterile noastre! în Maleahi 3.3 citim: „El va şedea, va topi şi va curăţa argintul.” Ne gândim oare îndeajuns la acest lucru? Dacă Dumnezeul cel Atotputernic îngăduie asupra noastră o încercare, atunci El stă lingă tigaie sau lingă cuptor şi reglează temperatura aşa ca încercarea noastră să nu fie peste măsură. La timpul hotărât de El va aduce ieşirea din acea încercare. El vrea să ne curăţească,să ne purifice. Acestea sunt căile Lui de creştere a copiilor Săi. De-am fi pătrunşi de acest lucru în necazuri şi dureri! Atunci ele vor fi pentru noi o mare binecuvântare duhovnicească. Acela care se arată mult în public, trebuie să aibă acea smerenie, acel cuget aşezat, acea minte supusă şi umilă, acea voinţă frântă, acel glas duios, care sunt roadele frumoase ale suferinţei sub mâna lui Dumnezeu. Cei care nu au aceste însuşiri lucrate de mâna lui Dumnezeu îşi vor pierde cumpătul.

 

IZVOARE IN DEŞERT

Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.

Iov 23:10

Credinţa creşte în timpul furtunilor. Acestea sunt doar cinci cuvinte mici, dar ce semnificaţie importantă au pentru cineva care a îndurat furtuni ameninţătoare!

Credinţa este acea abilitate dată de Dumnezeu care, atunci când este exercitată, aduce nevăzutul în plină lumină. Se ocupă cu supranaturalul şi face imposibilul posibil. Şi da, creşte în timpul furtunilor – adică, ea creşte în timpul perturbaţiilor din atmosfera spirituală. Furtunile sunt cauzate de conflictele dintre elementele fizice, şi furtunile din lumea spirituală sunt conflictele cu elementele supranaturale, ostile. Şi tocmai în această atmosferă de conflict credinţa îşi găseşte terenul cel mai fertil şi creşte cel mai repede spre maturitate.Copacii cei mai rezistenţi nu se găsesc în adăpostul des al pădurii, ci în zonele deschise, unde vânturile din orice direcţie trec peste ei. Vânturile puternice îi îndoaie şi îi răsucesc până capătă o statură gigantică. Aceştia sunt copacii pe care îi caută fabricanţii de unelte, ca să facă mânere pentru uneltele lor, pentru că lemnul lor este foarte rezistent.La fel este şi în lumea spirituală. Adu-ţi aminte, când vezi un om de o înaltă statură spirituală, că drumul pe care trebuie să mergi ca să umbli cu el nu este un drum pe care străluceşte tot timpul soarele şi înfloresc întotdeauna florile de câmp. În schimb, calea este o potecă abruptă, stâncoasă şi îngustă, pe care vânturile iadului vor încerca să te doboare la pământ, şi pe care stâncile ascuţite te vor tăia, spinii îţi vor zgâria faţa, şi şerpii veninoşi se vor târî şi vor sâsâi peste tot în jurul tău.Calea credinţei este o cale de necaz şi bucurie, de suferinţă şi mângâiere vindecătoare, de lacrimi şi zâmbete, de încercări şi biruinţe, de conflicte şi triumfări, şi de asemenea, de strâmtorări, pericole, bătăi, persecuţii, neînţelegeri, tulburări şi nevoi. Şi totuşi, „în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit“ (Rom. 8:37).Da, „în toate aceste lucruri“ – chiar şi în timpul furtunilor, când vânturile bat cel mai tare – „noi suntem mai mult decât biruitori“. Poţi fi tentat să fugi de încercarea grea a unei furtuni puternice de testare, dar mergi drept spre ea! Dumnezeu este acolo să te întâlnească în mijlocul fiecărei încercări. Şi El îţi va şopti tainele Sale, care te vor scoate din încercare cu o faţă radioasă şi cu o credinţă atât de invincibilă încât toţi demonii iadului nu vor fi în stare s-o clatine.    ( A. Kilbourne)

                                  *

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

 Atinge-mi duhul până când va fi plin cu Tine şi se va revărsa. Gândeşte prin mintea mea până când îmi voi forma gândul „care era şi în Cristos Isus” (Filipeni 2:5).

*

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

CINE, CÂND, CUM SĂ IZBĂVEASCĂ

Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să-i păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.

2 Petru 2:9

Oamenii cucernici sunt ispitiţi şi încercaţi. Credinţa care n-a fost pusă la încercare nu este credinţă adevărată. Dar aceia care Îl cinstesc pe Dumnezeu sunt izbăviţi nu la voia întâmplării, nici prin mijloace diferite, ci chiar de Domnul în persoană. El însuşi garantează să izbăvească pe aceia care se încred în El. Dumnezeu îi iubeşte pe aceia care merg numai după El şi El este interesat să ştie unde sunt ei şi în ce stare se află. Adesea drumul lor pare un labirint şi ei nu ştiu cum să scape din primejdia care-i ameninţă. Ceea ce nu ştiu ei, ştie Stăpânul lor. El ştie pe cine trebuie să-l izbăvească şi ştie când şi cum îl va izbăvi. El izbăveşte pe cel neprihănit în chipul cel mai avantajos pentru el, cel mai umilitor pentru cel care l-a nedreptăţit şi în chipul cel mai onorabil pentru Dumnezeu. Să lăsăm „modul cum se va face” Domnului şi să ne mulţumim şi să ne bucurăm să ştim că El „ştie să izbăvească” pe poporul Său din orice primejdie, din încercare şi din orice ispită, şi aceasta prin dreapta Sa slăvită.Nu este partea mea să pătrund acum tainele Domnului, ci mai bine să aştept liniştit, având în vedere aceasta: cu toate că eu nu ştiu nimic, Tatăl meu ceresc ştie.

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

 “S-au dus la Capernaum. Si în ziua Sabatului Isus a intrat îndată în Sinagogă şi a început să înveţe pe norod”.                                     

                                                                      Marcu 1:21.

Nu oricine îmi zice: “Doamne, Doamne,” va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceia: “Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Si n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: “Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine voi toţi care lucraţi fărădelege”. Noroa­dele au rămas uimite de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor”. Isus le-a atras atenţia că mântuirea nu se capătă prin auzirea, ci prin trăirea Cuvântului lui Dumnezeu şi, că este cu neputinţă a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu fără credinţă. El ne învaţă să credem şi ne şi dăruieşte credinţa. El este un învăţător minunat, nu pretinde nicio plată. Inainte de toate, doreşte să ne înveţe să “mâncăm”, de aceea ne spune: “Deschide-ţi gura larg şi ţi-o voi umplea” şi “mâncaţi ce e bun şi astfel va trăi su­fletul vostru”. El ne învaţă că nu putem fi mântuiţi prin fapte. Ne mai învaţă că, tot ceea ce avem nu are valoare, căci din fire nu suntem drepţi nici unul, că suntem morţi în păcatele şi fărădelegile noastre. Nu există nicio deosebire, toţi suntem la fel în starea de moarte şi răutate înaintea lui Dumnezeu. Eu am avut nevoie de trei ani până am în­văţat şi crezut aceasta. Dar pe urmă am învăţat că mântuirea este doar prin har, fără fapte. Ajung mereu la aceiaşi concluzie. Am un învăţător plin de răbdare. Îmi asigură toate gratuit şi mă invită să mănânc. Ne dă hrana şi băutura cea mai aleasă şi prin aceasta devenim mai veseli şi plini de viaţă ca Daniel, fiindcă hrana oferită de El are origine veşnică.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

2 Împăraţi 5.1-14

Iată-l pe Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei, un erou acoperit de glorie şi de distincţii. Şi totuşi există ceva care face din acest măreţ personaj cel mai de plâns dintre oameni: frumoasa-i uniformă acoperă un trup ros de lepră. În acelaşi fel, boala păcatului a corupt orice fiinţă omenească, inclusiv pe cei mai distinşi oameni.In casa lui Naaman locuieşte însă un tânăr mesager al veştii bune. O fetiţă luată captivă îşi depune simpla măr­turie despre puterea omului lui Dumnezeu. Nimeni nu este vreodată prea tânăr ca să fie un martor al Domnului Isus.Naaman se pune la drum şi, după un ocol pe la palatul lui Ioram, primeşte mesajul lui Elisei. Şi astăzi încă, Dumnezeu are un mesaj pentru păcătoşi: Cuvântul Lui scris. Mulţi nu cred că Dumnezeu Se adresează lor în felul acesta şi nu acceptă Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, mulţi găsesc că mântuirea este prea simplă. Îndrumarea dată lui Naaman este aceeaşi cu cea pe care Isus a dat-o omului născut orb: „Mergi şi spală-te” (v. 10; Ioan 9.7). Dumnezeu nu cere omului lucruri mari (v.13), ci numai atât: să se recunoască mur­dar, mort în greşelile lui (Efeseni 2.1, 5; Coloseni 2.13). Cât despre lucrurile mari, Dumnezeu Însuşi le-a împlinit pentru sărmanii păcătoşi printre care ne număram şi noi.

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: Psalmul 13

O inimă veselă înseninează faţa…                Proverbe 15:13

…cânt Domnului căci mi-a făcut bine.              Psalmul 13:6

REMEDIUL PENTRU „FAŢA DE PRUNĂ USCATA” ‘

Noi produse cosmetice continuă să invadeze piaţa, promiţând frumuseţe celor ce le vor utiliza. Unele pretind să îndepărteze ridurile, altele să îmbunătăţească aspectul tenului. Câteva produse promit chiar să restaureze îmbujorarea tinerească. Producătorii de cosmeticale au propus multe răspunsuri întrebării: „Cum aş putea să arăt mereu tânără?”
Un ziar din Detroit oferă însă o nouă soluţie. Intr-un articol întitulat: „Remediu pentru faţa de prună uscată”, autorul scrie: „Doamnelor, vreţi să arătaţi mereu tinere? Dacă da, atunci înscrieţi-vă în corul bisericii. Femeile care cântă arată mereu tinere. Muşchii obrajilor unei femei care cântă sunt atât de bine dezvoltaţi prin exerciţiu că nu vor avea de-a face cu ridurile atât de repede ca în cazul celor care nu cântă”. Acum, nu vreau să sugerez că trebuie de urgenţă să îl sunaţi pe dirijor şi să vă înscrieţi în cor. Pentru unele dintre noi, poate acest lucru ne va îmbunătăţi expresia facială, dar va produce mare pagubă armoniei corului. Ceea ce vreau să spun este că un creştin trebuie să cânte Domnului, ori este ori nu este în corul bisericii.
Cântarea reflectă o inimă fericită, iar „o inimă veselă înseninează faţa”. Nu are importanţă dacă vom cânta astfel ca cineva să ne audă, „cu psalmi, cu cântări de laudă, şi cu cântări duhovniceşti” (Efeseni 5:19), ori vom cânta în tăcere, trebuie să continuăm a-I cânta slavă lui Dumnezeu.
Cauţi metode de a-ţi îmbunătăţi tenul şi înfăţişarea exterioară? Nu te baza numai pe ultimele realizări ale industriei cosmetice, oricât de bune ar putea fi. Cântă laudă lui Dumnezeu din toată inima. Aceasta îţi va înfrumuseţa faţa.P.R.V.

Feţe frumoase, curate, au aceia care
De dragostea lui Isus le sunt strălucitoare.
Suflete frumoase au cei ce-or arăta
              Spiritul lui Isus oriunde vor umbla.  – Anonim

O cântare în inimă pune zâmbetul pe faţă.

 

SĂMÂNŢA BUNĂ

 

S-au suit într-o corabie … Se întuneca-se, şi Isus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată.

Ioan 6:17,18

Nu vă temeţi!

Să admirăm cu ce grijă este scris Cuvântul lui Dumnezeu! În puţine cuvinte ne înfăţişează scene de o exactitate desăvârşită. Înţelepţii şi pricepuţii acestei lumi nu pot să vadă această frumuseţe, ci doar aceia care merg pe urmele Mântuitorului. Versetele de astăzi ne vorbesc în mod simbolic de seara zilei în care Hristos era pe pământ. Noaptea simbolizează starea în care se mişcă lumea fără Dumnezeu; marea agitată reprezintă puterea lui Satan care se ridică împotriva ucenicilor. Însă Domnul nu i-a lăsat singuri pe ucenicii Săi. După ce ucenicii au parcurs singuri circa treizeci de stadii luptând-u-se cu valurile, Învăţătorul a apărut în corabie. Oare au înţeles ucenicii că nu pot conduce corabia la mal fără Acela care dirijează tot universul? Fiecare dintre noi putem să înţelegem această lecţie simplă pentru viaţa noastră: nu putem să ne descurcăm singuri în furtunile vieţii.Gloria şi atotputernicia Mântuitorului pot fi văzute şi în această umblare pe ape. Harul şi purtarea de grijă faţă de ucenici, ca şi faţă de noi, se arată în cuvintele Domnului: „Eu sunt, nu vă temeţi!“. Hristos aduce linişte în suflete. Ce privilegiu minunat să te încrezi în El!

 

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru astăzi

 LUCRURILE SE SCHIMBĂ, NU ȘI DUMNEZEU

„Omul… să trăiască bine … în toate zilele vieţii lui” (Eclesiastul 5:18)

De multe ori citim în Scriptură: „A trăit şi a murit!” Iar acest lucru se întâmplă deoarece nimic nu este veşnic pe pământul acesta. Toate lucrurile sunt trecătoare şi au un sfârşit. Toate lucrurile se schimbă doar Dumnezeu nu se schimbă şi este veşnic! Cunoscând acest lucru vei putea trece mai uşor prin perioadele dificile ale vieţii, te va împiedica să te agăţi de perioadele uşoare din viaţa ta şi te va ajuta să te încrezi în Dumnezeu, lată trei adevăruri importante pe care să nu le uiţi: 1) Bucură-te de ziua de astăzi! E un dar -de aceea se numeşte „cadou” (joc de cuvinte ce nu poate fi redat în limba română şi care porneşte de la cuvântul englezesc „present” care înseamnă prezent, dar şi cadou – n.tr). Solomon a spus: „să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu” (v. 19). Chiar dacă ai în minte scopuri sau obiective de îndeplinit, învaţă să trăieşti în prezent. Nu lăsa bucuria să aştepte şi nu o lăsa să plece în timp ce eşti în aşteptarea următorului eveniment important. 2) Învaţă să apreciezi lucrurile mărunte. Ele sunt peste tot: dragostea unui bun prieten, o faptă bună, o idee nouă, un somn odihnitor, bucuria de pe chipul copilului tău. Când apreciezi ceea ce ai, ceea ce ai se înmulţeşte. Când eşti mulţumitor pentru lucrurile mărunte, Dumnezeu îţi va da mai multe lucruri pe care să le apreciezi (Matei 25:23). 3) Fiecare sfârşit aduce un nou început. Există două afirmaţii pe care nu trebuie să le crezi. Prima spune: „Situaţia asta nu se va îmbunătăţi în veci!” Iar a doua: „Niciodată nu vei putea face faţă acestei situaţii!”. Ambele sunt distorsionări ale adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că totul trece. Şi în timp ce treci printr-o situaţie, El îţi promite să te „întărească şi… să-ţi vină în ajutor” (Isaia 41:10). Aşa că încrede-te mai departe în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui.

Sursa: Meditații primite prin Email

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s