Ai simţit durerea provocată de Domnul?

 2 MARTIE

BibliaIsus i-a spus a treia oară: ,.Mă iubeşti?”

loan 21:17

Ai fost vreodată rănit de Domnul până în adâncul tău, până în străfundul celei mai sensibile părţi a fiinţei tale? Diavolul nu ne răneşte niciodată acolo, nici păcatul, nici afecţiunile umane nu ne pot răni atât de adânc. Nimic nu poate pătrunde până în acel loc al fiinţei noastre decât Cuvântul lui Dumnezeu. „Petru s-a întristat pentru că Isus i-a spus a treia oară…” A devenit conştient de faptul că, în străfundurile fiinţei lui, el Îi era devotat lui Isus si a început să vadă ce Însemna această întrebare a lui Isus repetată cu răbdare. Nu mai rămăsese în mintea lui Petru nici cea mai mică urmă de amăgire, el nu mai putea fi înşelat din nou.

Nu mai era loc pentru declaraţii pasionale, explozii de bucurie sau efuziuni sentimentale. Pentru el a fost o revelaţie să vadă cât de mult îl iubea pe Domnul şi, cu uimire, i-a spus: „Doamne, Tu toate le ştii“. Petru a început să vadă cât de mult Îl iubea pe Isus; dar nu a spus: „Uită-Te la cutare sau la cutare lucru pentru a afla dovada dragostei mele”.

A început să descopere în el însuşi cît de mult Îl iubea pe Domnul, să-şi dea seama că pentru el nu exista nimeni sus în cer sau jos pe pământ în afară de Isus Cristos. Dar el n-a ştiut aceasta până când n-a venit întrebarea de probă, întrebarea dureroasă din partea Domnului.

Între­bările Domnului îmi arată întotdeauna cum sunt eu.Cu câtă fermitate şi iscusinţă răbdătoare s-a purtat Isus Cristos cu Petru! Domnul nostru nu pune niciodată întrebări până la momeniul potrivit. Rareori, probabil o dată in viaţă, EI ne prinde la strâmtoare, rănindu-ne cu întrebările Lui directe. Atunci vom descoperi că Îl iubim mult mai profund decât am putea spune vreodată prin cuvinte. (Totul pentru Gloria Lui Dumnezeu de Oswald Chambers – primte prin Email)

*

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

2 Martie

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca,. Având totdeauna în totae lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună.”2 Corinteni 9:8

Este o mângâiere că Dumnezeu poate să facă acestea.Dacă privim creşterea, observăm că El poate să facă să avem destul atât în cele trupeşti, cât şi în cele duhovniceşti, aşa cum este scris:”A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea Lui rămâne în veac.”Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană, vă va da şi vouă şi vă va înmulţi sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.În felul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care prin voi va face să se aducă mulţumiri Lui Dumnezeu. 2 Corinteni 9:9-11; Aici putem vedea:El poate face;tot aşa putem observa şi în Romani 8:4:”Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim, nu după îndemnurile firii pămâneşti, ci după îndemnurile Duhului.”Deci, El este Acela care ne face să creştem, dacă nu trăim după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În aceasta constă responsabilitatea noastră, şi dacă nu creştem, este din vina noastră.Cu cât mai preţios ne devine Mântuitorul, cu atât mai mult se observă creşterea în viaţa noastră;cu cât mai mult spaţiu câştigă El, sunt alungate faptele proprii.Până la urmă faptele proprii sunt puse la o parte.Noi nu putem să ne scăpăm de faptele proprii, dar putem să ne legăm lăuntric de Isus, trăind după Cuvântul Său.Omul nu poate să crească decât în har şi pe temelia harului.

*

MANA DE DIMINEAŢĂ

MARTIE 2

“De aceea să lăsăm cuvintele începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele ce aparţin oamenilor maturi, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte.

EVREI 6:1

Unul din scopurile epistolei către Evrei este acela de a ne separa de ceea ce aparţine începutului şi de a ne atrage spre Omul din cer, Domnul Isus Hristos. Cunoscându-L pe El, Fiul cel veşnic, ca pe Omul slăvit, ne va ajuta să devenim în mod practic, părtaşi ai chemării noastre cereşti.

Astăzi se apreciază foarte puţin triumful Omului care a străbătut cerurile şi care acum stă la dreapta Măririi, în ceruri, având un Nume care este mai presus de orice nume. De la El am primit mântuirea sufletelor noastre. Acesta este începutul vieţii noastre spirituale. Trebuie însă să mergem mai departe. Domnul doreşte să înaintăm pe calea credinţei, nu să rămânem numai la cruce, deşi a privi pe Mielul care a fost omorât pentru noi, va fi fără îndoială pricina laudelor noastre de-a lungul veşniciei. Să nu rămânem deci prunci în Hristos. De la laptele curat cu care este hrănit pruncul, să ne maturizăm şi să dorim hrană tare, hrană pentru creşterea noastră spirituală. Şi această hrană să fie Omul din slavă (Evr.6:1-3).Ocupându-ne cu El slăvit în ceruri, vom primi comori nebănuite, o înţelegere şi un discernământ al lucrurilor duhovniceşti maturizându-ne în cunoaşterea Domnului Hristos. Astăzi mulţi oameni ai lui Dumnezeu sunt deprimaţi pentru că afecţiunile lor nu sunt fixate în Hristos, Cel slăvit în ceruri. Adunări întregi trec prin crize adânci pentru că asocierea vie cu Capul din cer a fost pierdută din vedere. Experienţele nu ne fac să creştem şi să înaintăm pe Calea Domnului. Dar adevărata creştere vine dintr-o adâncă preţuire a Domnului Hristos, a ceea ce este El pentru Tatăl şi a ceea ce este El pentru noi în har. (K. Rot). Ce-i de făcut? Negreşit, o superficială citire a Cuvântului lui Dumnezeu, sau o citire de rutină dar fără o adâncă meditaţie, nu ne va ajuta să-L cunoaştem cu adevărat pe Domnul Isus. Apostolul Pavel, către sfârşitul vieţii, spunea: “…şi să-L cunosc pe El, şi părtăşia suferinţelor Lui…” Dar mai ales gândindu-ne că El este sus în cer, plin de slavă, slavă pe care El vrea s-o împartă cu noi, gândindu-ne la faptul că noi am fost puşi “să şedem împreună în locurile cereşti în Hristos”, ne va face să reconsiderăm mai bine viaţa noastră aici şi ne va da putere să trăim ca oameni cereşti. O, ce glorioasă poziţie avem! Domnul să ne ajute s-o cultivăm tot mai mult dezlipindu-ne de pâmânt şi gândindu-ne la lucrurile de sus, la El!

*

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

2  Martie

Şi le voi ridica un vlăstar de renume şi nu vor mai fi mistuiţi de foame în ţară, nici nu vor mai purta ruşinea naţiunilor. Şi vor cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ei; şi ei, casa lui Israel, sunt poporul Meu“, zice Domnul Dumnezeu.

Ezechiel 34.29,30

Plantele devin renumite prin rodul lor. Hristos era acea viţă aleasă, al cărei rod înveselea inima lui Dumnezeu şi pe a omului (Judecători 9.13). El era, de asemenea, grâul care creştea în câmpul lui Dumnezeu, din care se făcea pâinea pentru întărirea inimii omului (Psalmul 104.15). Smochinul era renumit pentru dulceaţa rodului său, iar palmierul, pentru curmalele sale. Cedrul din Liban era renumit pentru măreţia sa. Chiar şi isopul care creştea pe ziduri era renumit ca fiind planta folosită de preot pentru a stropi sângele asupra celui lepros, pentru curăţire (Levitic 14.6,7).

Toate roadele care au crescut vreodată simbolizează, împreună, gloria şi harul lui Hristos. El este Acela care a fost înviat pentru noi, ca şi pentru Israel, pentru a fi Vlăstarul de renume al lui Dumnezeu.

Plantele sunt de asemenea cunoscute pentru mireasma lor. Plantele de smirnă, de aloe şi de casia produc miresmele cu acelaşi nume, pentru a parfuma veşmintele lui Mesia, în palatele de fildeş. „Toate veşmintele Tale sunt smirnă, aloe şi casie; din palate de fildeş Te‑au înveselit instrumente cu coarde“ (Psalmul 45.8).

Domnul nostru a fost renumit pentru mireasma pe care a împrăştiat‑o în această lume, în timp ce gura omului era un mormânt deschis, iar limba lui, un instrument pentru înşelăciune. Gura Domnului însă era plină de dulceaţă, iar de pe buzele Lui a picurat mirul plăcut mirositor, aici pe pământ, unde orice imaginaţie a gândurilor oamenilor era numai rău, în fiecare zi. Domnul nostru a făcut cele mai frumoase fapte, în cel mai frumos fel. Toată fiinţa Lui este plină de farmec!

Înfăţişarea Lui, ca Libanul, măreaţă ca cedrii; cerul gurii Lui este plin de dulceaţă; fiinţa Lui este plină de farmec. Acesta este Preaiubitul meu, da, acesta este Prietenul meu, fiice ale Ierusalimului!“ CântareaCântărilor 5.15,16). L. Sheldrake

*

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

2 Martie

DIMINEAŢA

Şi fiecare om din Israel se pogora la filisteni ca să-ţi ascută fierul plugului, coasa, securea şi sapa.

1 Samuel 13:20

Noi suntem angajaţi într-o bătălie pe viaţă şi pe moarte cu filistenii răului. Fiecare armă din preajma noastră trebuie folosită. Predicarea, învăţarea, rugăciunea, facerea de bine — toate trebuie puse la lucru; orice talent care ni s-a părut neînsemnat trebuie folosit. Coasa, securea şi sapa pot fi folositoare în uciderea filistenilor. Uneltele grele pot lovi cu putere, şi atâta vreme cât distrug răul, nu contează dacă loviturile sunt elegante sau nu. Fiecare moment, la timp sau în afara timpului, fiecare pricepere, educată sau nedezvoltată, fiecare ocazie, favorabilă sau nefavorabilă, trebuie să fie folosite, fiindcă Vrăjmaşii noştri sunt mulţi şi forţa noastră este insuficientă. Multe dintre uneltele noastre au nevoie să fie ascuţite. Avem nevoie de înţelegere, tact, energie, promptitudine — într-un cuvânt, de o completă adaptare — pentru lucrarea Domnului. Simţul practic este rar întâlnit la conducătorii lucrării creştine. Trebuie să învăţăm de la vrăjmaşii noştri, şi astfel să-i facem pe filisteni să ne ascută uneltele. In dimineaţa aceasta trebuie să ne pregătim să ne ascuţim zelul pe tot timpul zilei cu ajutorul Duhului Sfânt. Observaţi energia catolicilor, care trec peste mări şi ţări pentru un singur prozelit. Oare vor monopoliza ei toată înflăcărarea? Uitaţi-vă chinurile pe care le îndură sălbaticii pentru idolii lor. Oare vor rămâne singurii oameni care rabdă şi se sacrifică? Priviţi-1 pe prinţul întunericului, cât de perseverent este în dorinţele sale, cât de neabătut în aşteptări, cât de îndrăzneţ în planuri, cât de priceput în comploturi şi cât de energic în toate! Diavolii sunt uniţi ca unul în infama lor rebeliune, în timp ce noi, care credem în Isus ne împărţim în slujba lui Dumnezeu şi nu lucrăm aproape niciodată în comun. O, dacă am învăţa din munca infernală a Satanei cum să trăim ca nişte buni samariteni, căutându-i pe cei care au nevoie de ajutor!

SEARA

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Christos. Efeseni 3:8

Apostolul Pavel simţea că este un mare privilegiu să ţi se îngăduie să predici Evanghelia. El nu-şi privea chemarea ca pe o corvoadă, şi o îndeplinea cu mare bucurie. Totuşi, chiar dacă Pavel era mulţumitor pentru chemarea sa, succesul obţinut îl umilea. Cu cât mai tare se umple un vas, cu atât mai mult se cufundă în apă. Leneşii pot să-şi laude priceperea, fiindcă nu o exercită, dar lucrătorul sincer îşi vede curând slăbiciunile. Dacă cauţi să fii umilit, încearcă să munceşti din greu. Dacă vrei să-ţi cunoşti nimicnicia, încearcă să faci ceva măreţ pentru Isus. Dacă vrei să afli cât eşti de neputincios fără Dumnezeu, începe să proclami „bogăţiile nepătrunse ale lui Christos” şi vei cunoaşte, ca niciodată înainte, cât eşti de slab şi nevrednic. Deşi apostolul îşi cunoştea slăbiciunea şi şi-o mărturisea, nu s-a încurcat niciodată în lucrare. De la prima predică până la ultima, Pavel L-a predicat pe Christos şi numai pe El. A ridicat crucea şi L-a preamărit pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pe ea. Urmează-i exemplul în toate eforturile tale de a proclama mântuirea, şi lasă-L pe „Christos si pe El răstignit” (vezi 1 Corinteni 2:2) să fie tema ta necontenită. Creştinul trebuie să fie asemeni florilor de primăvară care, de îndată ce răsare soarele, îşi ridică cupele aurii spre cer spunând „umple-ne cu razele tale!”, dar care îşi pleacă fruntea imediat ce se întunecă.Ca şi ele, creştinul trebuie să simtă preţioasa influenţă a lui Isus. Isus trebuie să fie soarele lui, iar el trebuie să fie floarea care se înalţă spre Soarele Dreptăţii. O, să vorbeşti despre Isus este subiectul care oferă „sămânţă semănătorului şi pâinea celui ce mănâncă” (Isaia 55:10). Este cărbunele aprins care atinge buzele vorbitorului şi singura cheie pentru inima ascultătorului.

*

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

2 Martie

A DA FĂRĂ A SPUNE O ŞOAPTĂ

Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stingă ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Matei 6.3-4

Nu este făcută nici o făgăduinţă pentru aceia care fac milostenie pentru a fi văzuţi de oameni. Ei îşi au răsplata prin lauda semenilor lor şi nu pot nădăjdui să fie plătiţi de două ori. Să facem milostenie în ascuns. A da adesea şi mult, să fie în viaţa ta un lucru atât de natural cum sunt prânzurile tale, aşa încât să nu poţi număra de câte ori ai făcut milostenia. Împlineşte acest îndemn fără a-ţi şopti ţie însuţi: „Ce darnic sunt!” Nu te răsplăti astfel; lasă această grijă în seama lui Dumnezeu, care vede, îşi aminteşte şi răsplăteşte. Ferice de omul milos, căci binefacerile sale necunoscute sunt pentru el un izvor nesecat de bucurie. Cum aş putea să am parte de el, decât lăsând să se reverse ceea ce pune Domnul ca milă şi iubire în sufletul meu?De aici chiar, şi dincolo, Domnul însuşi va fi răsplătitorul aceluia care dă în ascuns. El îi va răsplăti la timpul potrivit şi în cel mai bun fel. Numai veşnicia ne va descoperi întinderea acestei făgăduinţe.

*

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

2 MARTIE

O, Doamne, Dumnezeule, ceea ce eşti Tu pentru mine, abia încep să deosebesc – mai mult decât lumina dimineţii, mai mult decât bucurie şi sănătate, mai mult decât toate binecuvântările Tale. Luminează-mă din nou în dimineaţa asta şi fă-mă să luminez în totul cu lumina Ta.

*

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

2 MARTIE

«Astfel dar, după cum aţi primit pe Cristoslsus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă după învăţăturile care v-aufost date şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.»

Coloseni 2,6-7

O dată cu creşterea speranţei, a credinţei puternice — creşte în noi şi dragostea izvorâtă din Dumnezeu. Dragostea lipseşte de cele mai multe ori diri viaţa şi inima noastră. Prin apropierea de Domnul însă ea creşte. Dragostea lui Isus în tine este un semn concret al alergării tale pe calea Domnului şi al prezenţei Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în tine. Dragostea lui Dumnezeu în inima unui credincios nu aşteaptă nimic de la alţii, ci mereu dăruieşte, aşa cum şi Domnul Isus S-a dăruit pe Sine – din dragoste. Pentru ce se roagă Pavel întemniţat în închisoarea romană? Se roagă cumva să fie eliberat din închisoare cât mai repede? Nu! El se roagă: «Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere» (Filip. 1,9). Aceasta era principala sa grijă, preocupare, motiv pentru care de altfel a vorbit despre dragoste atât de des. Aici atingem un punct de o importanţă capitală, majoră, deoarece în zilele noastre dragostea nu creşte, ci dispare. Dar acelaşi apostol Pavel ne îndeamnă pe toţi: «Dar, mai presus de toate aces­tea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii» (Col. 3,14).

*

IZVOARE IN DEŞERT

2 Martie

Fii gata dis-de-dimineaţă şi suie-te …;
să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui.
Nimeni să nu se suie cu tine.
(Exod 34:2,3)

Dimineaţa este un timp deosebit de important al zilei. Niciodată să nu începi o nouă zi până nu te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu, nici să nu priveşti la faţa altora până n-ai privit-o pe a Lui. Să nu te aştepţi să fii victorios, dacă-ţi începi ziua numai în puterea ta.

Începe-ţi lucrul de zi cu zi după ce ai fost influenţat de câteva momente liniştite de meditaţie între inima ta şi Dumnezeu. Nu te întâlni cu alţii, nici chiar cu membrii familiei tale, înainte să te fi întâlnit cu marele Oaspete şi onoratul Tovarăş al vieţii tale – Domnul Isus Hristos.

Întâlneşte-te doar cu El singur, în mod regulat, având Cartea Lui de sfătuire deschisă înaintea ta. Înfruntă apoi treburile zilnice, şi pe cele unice, responsabilităţile de zi cu zi, cu înnoită influenţă şi control al caracterului Său asupra tuturor acţiunilor tale.

Începe ziua cu Dumnezeu!

El îţi este Soarele şi Ziua!

A Lui este strălucirea zorilor tăi;

Încredinţează-I Lui ziua ta.

Cântă o cântare nouă dis-de-dimineaţă!

Alătură-te pădurilor şi dealurilor vesele;

Alătură-te vânturilor înviorătoare şi mărilor şi câmpiilor,

Alătură-te florilor dalbe şi pârâiaşelor.

Cântă-I lui Dumnezeu primul tău cântec!

Nu tovarăşilor tăi,

Nu creaturilor făcute de mâna Lui,

Ci Singurului plin de glorie.

Fă-ţi plimbarea de dimineaţă cu Dumnezeu!

Lasă-L să meargă înainte cu tine;

Pe râu, sau pe mare, sau pe cărări de munte,

Caută totuşi compania Lui.

Prima ta tranzacţie să fie

Cu Însuşi Dumnezeu de sus;

Aşa vor prospera treburile tale,

Şi toată ziua va fi dragoste. Horatius Bonar

Cei care au realizat cel mai mult pentru Dumnezeu în această lume sunt cei care au fost găsiţi pe genunchi dis-de-dimineaţă. De exemplu, Matthew Henry stătea în părtăşie cu Dumnezeu în biroul lui de la 4:00 la 8:00 dimineaţa în fiecare zi. Apoi, după micul dejun şi un timp de rugăciune cu familia, se întorcea în biroul lui unde rămânea până la prânz. După masa de prânz, scria până la orele 16:00 şi apoi petrecea restul zilei vizitându-şi prietenii.Philip Doddridge, referindu-se la cartea sa Cel ce prezintă familia, scoate în evidenţă diferenţa dintre a te trezi la 5:00 şi a te trezi la 7:00. El a realizat că o creştere a zilei de lucru cu 25% este echivalentă cu a adăuga zece ani de lucru la viaţa ta într-o perioadă de patruzeci de ani.

Comentariul asupra Bibliei al lui Adam Clarke a fost scris în principal în primele ore ale dimineţii. Notele lui Barnes, un popular şi folositor comentariu scris de Albert Barnes, a fost de asemenea rodul orelor matinale. Şi Schiţele lui Charles Simeon au fost scrise în cea mai mare parte între 4:00 şi 8:00 a.m.

*

DOMNUL ESTE APROAPE!

CALENDAR BIBLIC

2 Martie

 O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. Psalmul 139.6

Credinciosul se bucură ştiind că Dumnezeu vede toate lucrurile. El se bucură de călăuzirea lui Dumnezeu, care luminându-i calea îl păzeşte de cădere. Credinciosul este atent la cele ce vorbeşte şi la ceea ce lucrează. Chiar în zilele rele de acum când fiii lumii nu se mai întreabă de existenţa Lui nici chiar când lumea se cutremură din temelii, credinciosul îşi aminteşte cu multă pace: „Domnul este în Templul lui cel sfânt. Domnul îşi are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor” (Ps. 11.4).Ce har nemărginit pentru noi, care odinioară am fost în lumea aceasta departe de Dumnezeu, dar acum suntem lângă El. Evreul avea voie să meargă numai până în faţa cortului, dar noi avem în har intrare slobodă la Dumnezeu Tatăl prin dragostea Lui, arătată în lucrarea de mântuire săvârşită de Domnul Cristos pe Golgota. Lucrarea Lui cea desăvârşită ne-a împăcat cugetele, iar inimile noastre se bucură că ochii lui Dumnezeu privesc cu plăcere spre cei smeriţi. Cât de plăcut trebuie să fie pentru un om când Domnul îi spune: „Te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea” (Ps. 32) Această temelie ne face să păşim neclintiţi, călăuziţi şi luminaţi de Cuvântul lui Dumnezeu, pe drumul spre casa din ceruri, să ne despărţim cu uşurinţă de cele lumeşti şi să gândim cu drag la patria noastră cea de sus. Şi dacă David a cunoscut aceste cărări ale lui Dumnezeu atât de măreţe, cât de mult ar trebui să ne ridicăm noi inima în laudă, mulţumire şi adorare pentru ceea ce Domnul Isus a făcut pentru noi.Dumnezeu este suveran şi poate să lucreze unde-I place. Se cade însă ca noi să ne supunem autorităţii Lui şi să lucrăm acolo unde ne-a poruncit El. Dumnezeu este Atotputernic să lucreze în cea mai abătută sectă, dar locul nostru după Cuvântul Sfânt este în Adunarea lui Dumnezeu şi nicidecum în altă parte.

*

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

2 Martie

Text: 2 Petru 3:14-18

…să doriţi laptele duhovnicesc şi curat,…dacă aţi gustat în adevăr că bun este DomnuL 

1 Petru 2:2, 3

MAI MULT DECÂT SATISFĂCUT

Intr-una din zile, împreună cu soţia, ne-am oprit la o cofetărie renumită, cunoscută pentru larga varitate a sortimentelor de îngheţată. în timp ce stăteam lângă tejghea, consumând îngheţata comandată, am început să-i studiez pe cei ce intrau în magazin. Erau două feluri de oameni: unii care ştiau ce voiau şi alţii care nu ştiau. Unii dintre clienţi nu ştiau ce să aleagă. Puteau studia lista diferitelor arome şi gusturi şi le puteau examina în vitrina frigorifică. O femeie a cerut să guste mai întâi dintr-un anumit sortiment. După ce i s-a dat puţin ca să guste, a făcut o strâmbătură urâtă şi s-a grăbit să arunce restul la coşul de gunoi. Câţiva au încercat trei, patru feluri înainte de a se decide. Alţi clienţi, ştiau exact ce doreau. Se îndreptau direct spre tejghea, comandau şi plecau bucurându-se de alegerea făcută. Gustând mai întâi din acel fel de îngheţată au luat mai mult „din acelaşi fel” şi erau satisfăcuţi. Ii văd pe credincioşii în Cristos ca fiind ca şi cei din al doilea grup. Noi am „gustat” deja din bunătatea Domnului. Pentru că ne-am încrezut în El, acum dorim fierbinte „laptele curat” al Cuvântului lui Dumnezeu pentru a ne hrăni mereu, mereu. Tânjim după hrana spirituală continuă care vine prin citirea şi studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin auzirea lui în predici şi învăţături. Am învăţat din experienţa personală că Dumnezeu şi Cuvântul Lui este mai mult decât satisfăcător.  – D.C.E.

Frânge-mi pâinea vieţii, o Doamne sfânt,
Cum pâinile pe malul mării ai frânt.
Dincolo de pagini, Te caut cu tot ce sunt,
Tânjind de dorul Tău, o viule Cuvânt.Lathbury

Biblia este pâinea vieţii care nu se învecheşte niciodată.

*

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Volumul II

2 Martie

1 Samuel 14.1-9

În capitolul 13 am văzut ce poate carnea să facă sau, mai degrabă, ceea ce nu poate să facă: să aştepte momentul dorit de Dumnezeu. Prin contrast, capitolul de astăzi ne arată ceea ce este în stare credinţa să realizeze. Resursele umane sunt toate de partea lui Saul. Oficial, puterea în Israel se află acolo, sub rodiul din Ghibea. Dar credinţa, o credinţă personală, se găseşte la Ionatan şi la însoţitorul lui. Pentru ei, ajutorul este în Dumnezeu, pe care-L cunosc ca Salvator (v. 6). Această situaţie cons­tituie o dublă imagine care ne duce cu gândul la creştină­tatea de astăzi. Marile ierarhii, care se numesc pe ele însele creştine, pretind că singure deţin autoritatea spiri­tuală şi se consideră mediatori esenţiali între Dumnezeu şi sufletele oamenilor. Însă Dumnezeu îi cunoaşte pe cei care sunt ai Lui şi le dă totodată ajutorul Lui, cunoaşterea voii Lui şi bucuria prezenţei Lui: toate acestea fără a fi necesare acele organizaţii controlate de oameni. Din punct de vedere omenesc, expediţia lui Ionatan era o îndrăzneală prostească. Filistenii ocupau în forţă locurile strategice. Ionatan contează pe Dumnezeu, aşteptând ca El să-i ofere un semn pentru a porni. Ce contrast apare între el şi tatăl său! Ce exemplu frumos este pentru noi Ionatan!

*

SĂMÂNŢA BUNĂ

Luni, 2 Martie 2015

Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm …
Plângerile lui Ieremia 3:40

Maşina sport şi cărămida

Un tânăr mergea cu maşina sa sport nouă, cumpărată doar de câteva zile, pe un drum la marginea oraţului; mergea puţin cam repede. Se uita permanent cu coada ochiului la spaţiile dintre maşinile parcate pentru a putea frâna, în caz că va apărea vreun copil în faţa maşinii. De fiecare dată când credea că vede ceva, reducea viteza. În timp ce trecea pe lângă maşinile parcate, nu apăru niciun copil, dar deodată o cărămidă lovi trosnind uşa maşinii sport! Impulsiv apăsă frâna şi porni înapoi spre punctul unde fusese aruncată cărămida. Mânios, şoferul sări din maşină, prinse primul copil ce-i ieşi în cale, îl ţintui de autovehiculul parcat şi ţipă: „Ce înseamnă asta? Cum te cheamă? Ştii ce-ai făcut? Asta este o maşină nouă, şi această lovitură în tablă va costa mulţi bani. De ce-ai făcut aşa ceva?“. – „Vă rog… îmi pare rău!“, bâigui micuţul. „N-am ştiut ce fac. Am aruncat cărămida, pentru că nimeni nu a vrut să oprească.“

În timp ce lacrimile îi curgeau pe faţă, arătă spre un punct din spatele maşinii parcate. „Eu nu pot să-l ridic. Aţi vrea să mă ajutaţi să-l pun iarăşi în scaun? S-a rănit! Eu nu-l pot ridica, pentru că este prea greu pentru mine.“

*

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi- 2 MARTIE 2015

CE A INVESTIT DUMNEZEU ÎN TINE?

Bogăţia … Lui în sfinţi”

Efeseni 1:18

Pavel s-a rugat pentru credincioşii din Efes să cunoască ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă şi să înţeleagă „bogăţiile” pe care le-a investit în ei. Să ne gândim la următoarele: 1) Dumnezeu stie ce a investit în tine. El nu te izbăveşte astăzi şi mâine te duce în cer. El te cheamă şi te echipează să împlineşti un scop anume în lumea aceasta. Hristos ne-a învăţat că unii au primit cinci talanţi, alţii doi, alţii unul (Matei 25:15). De aceea, e o greşeală să faci comparaţii. Nu ceea ce ai îţi determină răsplata, ci ceea ce faci cu ce ai. Când îţi îngropi talantul din cauza fricii de risc şi de eşec, dai de necaz în relaţie cu Dumnezeu. 2) Dumnezeu protejează ceea ce a investit în tine. Câteodată nu-L ascultăm pe Dumnezeu spui tu. Adevărat! Şi reacţia ta faţă de El fie îţi prelungeşte perioada de disciplinare, fie o scurtează. Ne abandonează Dumnezeu? Niciodată! „Lui Dumnezeu nu-l pare rău de darurile şi de chemarea făcută” (Romani 11:29). 3) Dumnezeu aşteaptă un câştig în urma investiţiei pe care a făcut-o în tine. Când vei ajunge la sfârşitul vieţii, ce vei arăta în schimb? Dumnezeu ţi-a dat timp, talent şi o comoară. Le foloseşti ca un egoist sau le foloseşti pentru a-L sluji pe El şi pentru a-i binecuvânta pe ceilalţi? „Toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut” (2 Corinteni 5:10). Compozitorul a spus-o astfel: „Căci vom pleca de aici, lăsând toate, dar ce lui Isus ai făcut, va sta”.

——————————————

Sursa: Meditații din 14 Calendare, primite prin Email, datorat tenacității iubirii și slujirii unor surori speciale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s