Soldatul cu Cască de protecție și Tallit

soldtef«Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.»

Romani 8: 37

Cu ani în urmă statul Israel a emis un timbru în memo­ria celor care au murit în război. Timbrul ilustrează un sol­dat israelian cu cască şi Tallit (şal de rugăciune). Poate oa­re puterea rugăciunii fi mai clar simbolizată? Probabil că nu. Cel ce se roagă, se luptă şi cel ce se luptă, se roagă. Fă­ră rugăciune, lupta credinţei noastre se năruie ca un castel de nisip. Dacă rugăciunile tale nu ţin pasul cu lupta pe care trebuie să o duci, cu siguranţă vei fi strivit. Doare când vestim Cuvântul lui Dumnezeu fară a ne pune pe ge­nunchi.

Toţi copiii lui Dumnezeu sunt împăraţi şi preoţi, dar, din păcate, cei care ar trebui să dovedească regalitatea şi preoţia în slujba şi în viaţa lor sunt deseori lipsiţi de in­fluenţă spirituală. Îmi este teamă că, în lucrul nostru pen­tru Domnul, de multe ori există pornirea josnică şi exclu­siv profitoare a unui manager. În rugăciune oricine are ce­va de spus în împărăţia lui Dumnezeu şi îl slujeşte în pri­mul rând pe Cristos, apoi pe fraţii de credinţă.

De aceea, roagă-te! Roagă-te chiar în momentul în care te simţi co­pleşit de situaţia ta mizerabilă, de eşecurile tale, căci este scris: «In ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îm­bărbătat şi mi-ai întărit sufletul» (Psalm 138,3).

Sursa foto: http://www.tsel.org/tefillin/

Meditație de Wim Malgo, primită prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s