Gândul de azi: Întărește-te pe promisiunile Cuvântului Său!

Evreu citind BibliaCuvântul spus de Dumnezeu

El însuşi a zis… aşa că putem zice plini de încredere.. “.  – Evrei 13:5-6

Cuvântul spus de mine trebuie să se bazeze pe cuvântul spus de Dumnezeu. El spune: „..Nicidecum n-am să te las” şi atunci eu pot spune cu curaj: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme” – nu voi fi bântuit de nelinişte. Aceasta nu înseamnă că nu voi fi ispitit să mă tem, dar îmi voi aminti ce a spus Dumnezeu.

Voi fi plin de curaj ca un copil care se autoîncurajează ca să ajungă la standardul pe care-l doreşte tatăl său. Credinţa multora se clatină atunci când apare teama; uită înţelesul cuvintelor lui Dumnezeu, uită să „..respire adânc” din punct de vedere spiritual.

Singurul mod de a alunga frica din viaţa noastră este acela de a asculta de cuvântul spus de Dumnezeu. De ce anume îţi este frică? Nu eşti laş, vei sta faţă în faţă cu lucrul respectiv, dar ai un sentiment de frică. Atunci când nimic şi nimeni nu te poate ajuta, spune: „Dar Domnul este ajutorul meu, în secunda asta, chiar în situaţia mea de acum“. Înveţi să vorbeşti după ce-L asculţi mai întâi pe Dumnezeu, sau vorbeşti mai întâi şi apoi încerci să faci ca vorbele lui Dumnezeu să se potrivească cu situaţia în care eşti? Apucă acel cuvânt spus de Dumnezeu şi apoi declară plin de curaj: ”Nu mă voi teme”.

Nu contează ce rău sau ce necaz ar fi în cale. El a zis: „Nicidecum n-am să te las“. Slăbiciunea umană este un alt lucru care se interpune între cuvintele lui Dumnezeu şi ale noastre. Când realizăm cât suntem de slabi în faţa dificultăţilor, acestea devin nişte uriaşi, noi ajungem ca nişte lăcuste, iar Dumnezeu devine o himeră. Aminteşte-ţi cuvântul spus de Dumnezeu: „nicidecum n-am sa te las”. Am învăţat să căutăm după ce am auzit tonul dat de Dumnezeu? Avem întotdeauna curajul să spunem: „Domnul este ajutorul meu” sau cădem în capcana fricii? (TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald Chambers)

***

“...încît nu duceţi lipsă de nici un fel de har, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări pînă la sfîrşit, ca să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos”.

1 Cor.1:7-8.

Ce cuvînt minunat! Să aşteptăm numai pe Mîntuitorul nostru, nu moartea, nu un viitor trist, nu, ci numai pe Isus, pe Izbăvitorul care ne va întări pînă la sfîrşit. El o va face, pentru ca să fim fără vină în ziua cînd va veni El.

El te poate întări, pe mine şi pe tine. El se îngrijeşte de tine; şi după cum este încer­carea, astfel ne dă şi putere. Aşteaptă numai pe Domnul! El te va întări orice va veni. Poate că vine deja as­tăzi, poate că mi trebuie să aşteptăm puţin. Dar dacă vine astăzi, eşti tu fără vină şi fără păcat? Tu tre­buie să fii aşa astăzi, chiar acum, dacă vrei să mergi cu El.

Dacă nu eşti sigur încă de mîntuirea ta, atunci trebuie, în primul rînd, să fii sigur de aceasta. Ceea ce te poate întări şi păzi, este lucrarea Sa de mîntuire şi aceasta este o lucrare desăvîrşită. De aceea crede în El.Ce lucru bun poţi aduce de la tine, prin care să poţi să stai înaintea Lui? Cu toată ambiţia şi truda ta, nu ajungi nicăieri.

Primeşte de aceea, chiar acum, lucrarea desăvîrşită, a Domnului Isus şi încrede-te în Cuvîntul Harului. Astfel vei fi şi vei rămînea tare, pentrucă El nu poate să mintă, dar mijloceşte şi se în­grijeşte de tine. Atunci vei avea plăcerea să umbli pe căile Lui, pentrucă poruncile Lui nu sînt grele. (Meditație de Fritz Berger)

***
“El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ce va fi auzit.”

IOAN 16:13

Despre Duhul Sfînt, a treia Persoană a Dumnezeirii, Atotputer­nică şi Atotştiutoare se spune totuşi că “El nu “va vorbi de la Sine.” El reprezintă pe Fiul şi este trimis în Numele Tatălui. Misiunea Lui era să împlinească ce I-a dat Tatăl să facă şi să descopere pe Fiul Său.

De aceea, tot ceea ce nu slăveşte pe Fiul nu este lucrarea Duhului Sfînt chiar dacă ar avea aspectul cel mai frumos şi mai evlavios. “El va vorbi tot ce va fi auzit.” Un văl a fost ridicat, şi noi contemplăm o revelaţie deosebit de sacră: în sfînta părtăşie a Tatălui cu Fiul Său, acolo Duhul Sfînt a primit tot ce avea să spună ucenicilor. “El va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Da, El este Acela care ne comunică voia lui Dumnezeu şi ne dă puterea ca s-o facem; El lucrează în fiecare zi ca să ne transforme în chipul Domnului Isus.

Ce nădejde şi perspectivă glorioasă de a fi îmbrăcaţi în Domnul Hristos! Dar pentru ca Duhul să poată face o deplină lucrare în noi, trebuie să ne lăsăm în totul în mîinile Lui şi să fim gata să-L ascultăm. Tatăl a trimis pe Duhul Sfînt în lume ca să slăvească pe Fiul înaintea oamenilor care L-au răstignit. şi acest Duh dumnezeiesc locuieşte în inimile noastre, noi sîntem templul Său prin care slava Domnului Isus trebuie să fie manifestată lumii. Viaţa noastră, rugăciunile şi slujirea noastră, slăvesc ele cu adevărat pe preaiubitul nostru Mîntuitor?

După cum Fiul unic care este în sînul Tatălui găsea timpul de a Se înfăţişa Tatălui înainte de orice lucrare în mijlocul unui dute-vino care-L înconjura mereu, tot aşa şi cu noi: nu putem avea o părtăşie deplină şi roditoare cu Tatăl şi cu Fiul, dacă nu ne consacram timpul necesar ca să-L ascultăm şi să contemplăm slava Sa.

Dar cum putem noi să ascultăm ce are să ne spună, cînd noi sîntem totdeauna grăbiţi, luaţi de curentul agitat al vieţii şi trecem mereu de la un lucru la altul, chiar în domeniul lucrării pentru Dumnezeu?

Sînt aşa de rari credincioşii care nu se pleacă sub presiunea vieţii de acum! şi tot atît de rari sînt aceia care şi-au impus discilipina de a da părtăşiei cu Dumnezeu prima parte din timpul lor. Să lucreze Tatăl nostru ca să ne menţină în inimi dorinţa de a ne lăsa conduşi în orice situaţie şi în orice vreme de Mîngîietorul. pentru ca viaţa noastră să poarte amprenta părtăşiei cu Tatăl şi cu Fiul.

Pentru ca să ne putem bucura de părtăşia cu Dumnezeu, trebuie ca puterea Duhului Sfînt să aplice moartea Domnului Hristos pe conştiinţa şi inima noastră. Atunci nici un obstacol nu va rezista între noi şi Dumnezeu. Astfel este starea normală a celui credincios. Secretul puterii se află în realitatea relaţiilor noastre cu Dumnezeu.” (MANA DE DIMINEAŢĂ )

Sursa: Meditații primite prin Email

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s