Meditații ale Zilei de 8 Mai 2014

love-forgiveness(1) Cuvântul Lui Dumnezeu pentru astăzi

JOCUL ACUZĂRII (3)

Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”  – Matei 6:15

Acuzarea îţi produce duşmani. Persoana pe care o învinovăţeşti te va ignora, va aduna numeroase dovezi ale nevinovăţiei şi te va urî. Iar prietenii ei o vor apăra şi îţi vor deveni duşmani. Până şi proprii tăi prieteni se vor sătura să te tot plângi şi se vor depărta de tine. „Rădăcina ta de amărăciune” se va răspândi, făcând ca mulţi să fie „întinaţi de ea“, înrăutăţind lucrurile (Evrei 12:15).

Acuzarea se transmite. Acuzatorii dau naştere altor acuzatori. Familia ta este prinsă în acest cerc şi are şi ea de suferit. „Nu te împrieteni cu omul mânios, şi nu te însoţi cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet” (Proverbe 22:24-25).

Opreşte-te – le transmiţi nefericirea şi amărăciunea ta celor ce te iubesc! Acuzarea creează dependenţă. Justificarea pe care o simţim când aducem acuze ne ţine legaţi pe termen lung. Ea ne manipulează mânia, făcând să ne simţim bine cu faptul că transferăm responsabilitatea altcuiva. Treptat, devine mai uşor să te plângi în loc să rezolvi problema.

Ca orice dependenţă, ea trebuie alimentată din ce în ce mai mult pentru a-ţi primi răsplata. Mai devreme decât crezi, vrei deveni un dependent dibaci şi calificat în acuzare. învinovăţirea sabotează iertarea. Nu poţi ierta o persoană câtă vreme o judeci şi o urăşti. Şi în timp ce-ţi iroseşti timpul şi energia acuzând-o, îţi pierzi dreptul de a primi iertarea lui Dumnezeu. „Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:15). E timpul să renunţi la jocul acuzării, să-ţi asumi responsabilitatea pentru viaţa ta şi să reprimeşti puterea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu de a reacţiona potrivit Cuvântului Său!
***
(2) TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald Chambers

Perseverenţa credinţei

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele.” – Apocalipsa 3:10

Perseverenţa înseamnă mai mult decât răbdare. Viaţa unui sfânt este în mâna lui Dumnezeu ca arcul şi săgeata în mâna unui arcaş. Dumnezeu ţinteşte spre ceva ce sfântul nu poate să vadă şi El întinde arcul, iar credinciosul spune, în repetate rânduri: „Nu mai rezist“.

Dumnezeu nu ţine cont dc aceasta: El continuă să întindă arcul până când ţinta Lui este la vedere şi apoi lasă săgeata să zboare. Încrede-le în mâna lui Dumnezeu. Pentru ce anume ai nevoie de perseverenţă în viaţa ta acum? Menţine legătura cu lsus Cristos prin perseverenţa credinţei. „Chiar de mă va ucide, voi nădăjdui în El” < Iov 13:15. KJV).

Credinţa nu este un sentiment patetic, ci o încredere solidă, tare, zidită pe faptul că Dumnezeu este dragoste sfântă. Nu poţi să îl vezi acum, nu poţi să înţelegi ce face, dar îl cunoşti pe El. Ruina apare atunci când nu există acel echilibru mental care vine din înrădăci­narea în adevărul veşnic că Dumnezeu este dragoste sfântă. Credinţa este efortul eroic al vieţii tale, te arunci cu o încredere deplină în braţele lui Dumnezeu.

Dumnezeu a riscat totul în lsus Cristos pentru a ne mântui; acum vrea ca noi să riscăm totul punându-ne toată încrederea în El. Există domenii în care acea credinţă nu a lucrat încă în noi – locuri neatinse de viaţa lui Dumnezeu. În viaţa lui lsus Cristos nu au existat astfel de locuri şi nu ar trebui să existe nici în viaţa noastră.

Şi viața veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine.” – Ioan 17:3. Viaţa veşnică înseamnă, în realitate, o viaţă care se poate confrunta cu orice îi este menit să se confrunte, fără a se clătina. Dacă adoptăm acest mod de a vedea lucrurile, viaţa devine o mare aventură, o posibilitate glorioasă de a vedea lucruri minunate tot timpul. Dumnezeu ne disciplinează pentru a ne aduce în locul central al puterii.
***

(3) TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU de C.H. SPURGEON

HAR ŞI LA BĂTRÂNEŢE

Duceţi-vă şi voi în via Mea, şi vă voi da ce va fi cu dreptul.   – Matei 20:4

Da, chiar pentru persoanele în vârstă şi obosite este încă de lucru în via Domnului Cristos. Cu toate că am ajuns în ceasul al unsprezecelea, El doreşte să ne mai folosească. Ce har!

Desigur, orice bătrân ar trebui să salte de bucurie la această chemare. Când oamenii sunt înaintaţi în vârstă, nu-i ia nimeni pe garanţie. Ei merg din loc în loc pentru a găsi de lucru, dar patronii dau din cap, la vederea părului lor alb; însă Domnul Isus îi primeşte pe bătrâni şi le dă bună plată. Vedeţi câtă bunătate! Fă, Doamne, ca cei bătrâni să intre fără întârziere în slujba Ta.

Dar, Dumnezeu va da oare vreo răsplată celor neputincioşi din cauza bătrâneţii? Nu vă îndoiţi de aceasta. El spune că va da ce va fi cu dreptul, dacă lucrează în via Lui. Veţi primi aici harul, iar acolo sus, slava. Vă va da ajutor şi mângâiere în timpul de faţă, şi odihna în viitor; o putere care va ţine în toate zilele şi o viziune a slavei când va veni noaptea morţii. Toate acestea, ţi le va da Domnul Isus, ţie care ai venit Ia El la bătrâneţe, ca şi celui care intră de tânăr în slujba Sa.

Voi mărturisi acest har oricărui suflet nepocăit, om sau femeie bătrână, rugând pe Domnul să-i binecuvânteze, pentru dragostea Domnului Isus; apoi voi fi cu luare aminte să-i descopăr, pentru a le face cunoscut vestea bună.

***

(4) SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Exod 25:1-22

În acest capitol încep instrucţiunile cu privire la închinare. Cortul, „imaginea şi umbra celor cereşti” (Evrei 8:5), ne prezintă, prin detaliile sale, ca o serie de simboluri, condiţiile în care:

1) Dumnezeul Cel Sfânt poate locui în mijlocul alor Săi;

2) cum noi, care suntem păcătoşi, ne putem apropia de acest Dumnezeu sfânt.

A ceste chestiuni privesc adevărurile de bază ale mântuirii noastre şi locul lor în ordinea divină. Când dorim să descriem o casă, nu începem cu mobila. Aici, dimpotrivă, chivotul ocupă primul loc, pentru că îl reprezintă pe Hristos, centrul planurilor lui Dumnezeu.

Chivotul era făcut din lemn de salcâm (copac ce creşte în soluri aride, nestricăcios, imagine a umanităţii lui Hristos – Isaia 53.2), poleit cu aur, semn al divi­nităţii Sale. Capacul ispăşirii, din aur curat, care acoperea chivotul, spune despre un Dumnezeu binevo­itor, împăcat prin sângele care era adus (Romani 3.25) şi care îl poate întâlni acolo pe omul păcătos (v. 22). „Heruvimii gloriei”, ale căror feţe erau întoarse (Evrei 9.5), ne spun că acolo sunt taine divine adânci, în care „îngerii doresc să privească” (1 Petru 1.12).

***
(5) SĂMÂNŢA BUNĂ

Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.

2 Corinteni 6:2

Un proverb spune: „Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi“. Acest proverb capătă un sens imperativ, dacă este vorba de o chestiune fundamentală, care riscă să nu mai fie realizabilă mâine. Pentru a rezolva chestiuni de ordin economic, sunt succesori, moştenitori, supravieţuitori. Moartea unui director de întreprindere nu duce, în general, la lichidarea întreprinderii.

Dacă este vorba de starea de sănătate a cuiva, o amânare pentru mai târziu poate fi catastrofală. Pentru un bolnav, tratamentul prescris pentru astăzi nu-şi va produce efectul, dacă reţeta rămâne pe masă.

Pentru ce, deci, când este vorba de mântuirea sufletului, se aude deseori spunându-se că mai este încă mult timp până se va vedea apropiindu-se moartea? De altfel, ştie cineva când o va vedea apropiindu-se? Ea survine fără să anunţe. Tot aşa, unii oameni închid ochii în mod voit, ca să nu vadă această realitate. Cea mai elementară chibzuinţă ar trebui să trezească pe fiecare, ca să-şi pună cu curaj întrebarea asupra chestiunii vitale: întâlnirea cu Dumnezeu.Cititorule, să ştii că Dumnezeu te cheamă astăzi la mântuire prin credinţa în Fiul Său! Mâine s-ar putea să fie un „prea târziu“ veşnic. De aceea nu amâna!

___________________________

Primite prin Email

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s