O singură cale, aceea a ascultării și suferinței

TorturaA învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.

Evrei 5:7

Oare a suferit fiindcă s-a temut că va fi lepădat pe vecie? S-ar putea să existe încercări  mai grele decât aceasta, dar cu siguranță că a fi lepădat este una dintre cele mai rele  perspective! „Vezi”, i-a spus Satana, „nu mai ai nici un prieten! Tatăl Tău și-a închis inima  față de Tine. Nici un înger nu ar întinde mâna să te ajute. Tot cerul este împotriva Ta; ai ramas singur.

Uită-Te la tovarășii pe care i-ai luat cu Tine; sunt mai vrednici? Fiu al Mariei, priveste-Ți fratele, pe Iacov. Uită-Te la iubitul Tău Ioan și la curajosul Petru. Dorm ca niste lași în timp ce Tu suferi! Nu ai nici un prieten, în cer sau pe pământ. Tot iadul s-a ridicat împotriva Ta.  Mi-am stârnit toată vizuina. Am trimis porunci în toate regiunile, pentru ca fiecare prinț al întunericului să Te chinuiască în noaptea aceasta. Nu vom cruța nici o săgeata; ne vom folosi toată puterea infernală ca să Te învingem. Ce poți să faci contra noastră, Singuraticule?”

Poate că aceasta a fost ispita. Cred că a fost, fiindcă apariția unui înger, care L-a întărit, a îndepărtat  suferința. El „a învățat să asculte prin lucrările pe care le-a suferit“. Nu a mai fost singur, fiindcă cerul a venit lângă El. S-ar putea că acesta să fi fost motivul pentru care și-a vizitat de trei ori ucenicii. Așa cum a spus Hart

Înainte și înapoi de trei ori a alergat

De parcă ajutorul omului ar fi căutat

Voia să vadă singur dacă era adevărat că oamenii L-au lepădat. I-a găsit pe toți dormind,
dar poate că a simțit o oarecare alinare știind că nu au adormit din trădare, ci din pricina
durerii. Sufletele lor erau binevoitoare, dar carnea era slabă (vezi Matei 26:41). În orice caz,
El „a învatat sa asculte prin lucrarile pe care le-a suferit“. Isus a fost auzit în cel mai mare  chin; suflete, vei fi auzit și tu.

*

În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul sfânt.

Luca 10:21

Mântuitorul a fost „om al durerii” (Isaia 53:3), dar este clar că, în adâncul sufletului Său
chinuit, purta o comoară nesfârșită de bucurie cerească. În tot neamul omenesc, nu există
nimeni care să aibă o pace mai adâncă, mai pură sau mai trainică decât Domnul nostru Isus Christos. El a fost „uns cu ulei de bucurie, mai presus de tovarășii” Săi” (Psalmi 45:7).

Marea  Sa bunătate, prin însăși natura ei, i-a adus cea mai mare desfătare,  fiindcă bunătatea este bucurie. Au existat câteva ocazii în care această bucurie s-a manifestat. „In ceasul acela, Isus  s-a bucurat în Duhul Sfânt, si a zis: «Tata, Doamne al cerului si al pamântului, Te laud»”  (Luca 10:21). Christos a cântat, deși întunericul îl înconjurase, iar fața Sa își pierduse orice  urmă de bucurie pământească. Uneori, era învăluit de splendoarea unei satisfacții neasemuite, de parcă s-ar fi gândit la răsplata  finală și i-ar fi dat slavă lui Dumnezeu în mijlocul tuturor  sfinților. Prin aceasta, Isus a lăsat un exemplu binecuvântat bisericii de pe pământ. Acum,  biserica așteaptă să pășească pe drumul durerii alături de Isus. Prin suferințe, își croiește drumul spre coroana. Este  chemată să poarte crucea, să fie urâtă și socotită straină de familia  ei; totuși, biserica are un izvor de bucurie, din care doar copiii ei se pot adăpa. În mijlocul Ierusalimului se află magazii cu vin, ulei și faină, din care sunt hrăniți sfinții lui Dumnezeu.

Uneori, ca și Mântuitorul, avem vremurile noastre de bucurie, fiindcă „este un râu, ale cărui  izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu” (Psalmi 46:4). Deși suntem exilați, ne bucurăm în
Domnul; da, ne bucurăm pe deplin în El, fiindcă numele Său este scris pe steagul nostru.

______________________________________

C.H. Spurgeon – Meditații de Dimineața și Seara, primite prin Email

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s