FII SERIOS ÎN RELAŢIA TA CU DUMNEZEU (I)

acts2-1Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi”

Faptele Apostolilor 2:46

Se estimează că în lume există peste o jumătate de miliard de creştini practicanţi. Deci, biserica nici nu ar exista astăzi dacă nu ar fi fost un mic grup de ucenici care s-au dăruit lui Hristos. Lucrurile lui Hristos nu erau un interes cu jumătate de normă sau un angajament de convenienţă pentru primii creştini, ci erau prioritatea lor cea mai înaltă. Dacă doreşti să devii serios cu Dumnezeu, opreşte-te şi reflectează la ceea ce ei luau în serios. „Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi“.

Întrebare: eşti neglijent cu mersul la biserică? Te superi dacă serviciul depăşeşte o oră sau dacă pastorul îl prelungeşte cu încă zece minute? Limita ta este o dată pe săptămână? Nu şi pentru aceşti creştini ai Noului Testament! Aşadar, ce i-a atras atât de mult? Orchestra şi corul de la Templu? Mijloacele media de ultimă oră sau programele pentru tineret? Aveau mai mult timp şi mai puţine responsabilităţi decât avem noi? Nu, tot ceea ce ţinea de viaţa lor era foarte greu, lua mai mult timp şi era mai puţin convenabil. Cu toate acestea, întâlnirea lor cu Domnul Isus le-a transformat într-atât priorităţile, încât „împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi” (v. 46). Tânjeau să se strângă în prezenţa Domnului, crezând în promisiunea Lui „acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). A-L lua pe Dumnezeu în serios necesită părtăşie şi legătură frăţească regulată cu alţi creştini, experimentând acest aspect unic al prezenţei Sale, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu laolaltă şi încurajându-ne unul pe altul (Evrei 10:25). Ai nevoie de acea profunzime aparte a părtăşiei cu Dumnezeu care are loc numai când familia Sa se strânge laolaltă cu El.

*

Toţi cei ce credeau … aveau toate de obşte

Faptele Apostolilor 2:44

Ei luau părtăşia în serios. Noi suntem mai mult decât un club social bazat pe interesul comun. Noi suntem o familie – copiii ai Tatălui ceresc, rude de sânge. Crucea a făcut lucrul acesta. „Noi toţi… am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup” (1 Corinteni 12:13). Primii ucenici îşi preţuiau relaţia. Ea însemna mai mult decât simpla intonare a cântărilor şi ascultare a predicilor. Ei „erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte. îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia” (Faptele Apostolilor 2:44-45). Avem noi această dragoste lipsită de egoism, încât să ne pese îndeajuns de mult pentru a împărţi tot ce avem cu fraţii şi cu surorile aflaţi în nevoie? Câţi dintre ei au împărţit ce aveau? „Toţi cei ce credeau”. Cât au împărţit? „Totul”. Cuvântul lui Dumnezeu descrie biserica Lui ca pe un trup. Membrii ei există individual, dar ei pot funcţiona în mod corespunzător numai în legătură unii cu alţii. Braţe, mâini, picioare, umeri, etc. nu pot trăi separat; trebuie să fie legate de un trup care să aibă un cap care să-şi atingă scopul. Biserica primară a supravieţuit incredibilei persecuţii şi a realizat lucruri uimitoare. De ce? Pentru că ei au înţeles nevoia de a se preţui unii pe alţii şi de a sacrifica interesul personal de dragul întregului. Ca indivizi izolaţi, care se bazează pe ei înşişi şi care se promovează pe ei înşişi ar fi fost distruşi de forţa copleşitoare a duşmanilor lor. în calitate de credincios, poate supravieţuieşti separat de biserica, dar riu te poţi dezvolta. Potenţialul pe care ţi l-a dat Dumnezeu nu va fi atins niciodată până nu te dedici din toată inima unei adunări locale şi până nu te investeşti în slujirea viziunii lui Dumnezeu pentru acea biserică.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s