CÂSTIGA RAZBOIUL PERSONAL ÎMPOTRIVA SATANEI (1)

A-Roaring-LionFIȚI TREJI ȘI VEGHEAȚI!

Fiţi treji, şi vegheaţi”  – 1 Petru 5:8

Când două state se hotărăsc să pună capăt unui conflict, conducătorii lor semnează tratate care prilejuiesc refacerea relaţiilor de pace şi prietenie între ele. Moartea şi învierea lui Hristos l-au învins pe Satana definitiv şi irevocabil. Apoi Hristos cel victorios „S-a suit sus, a luat robia roabă“. (Efeseni 4:8). El a fost reprimit în cer în calitatea Sa de învingător.

Dar aici pe pământ, nu s-a semnat vreun tratat între Satana şi poporul lui Dumnezeu. Eşti în continuare ţinta lui. El continuă să fie un hoţ care vine „să fure, să junghie şi să prăpădească” (loan 10:10). El încă „dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Dar victoria lui Hristos pe cruce îţi dă puterea de a umbla într-o victorie zilnică asupra lui. Cu toate acestea, câştigarea războiului personal împotriva lui Satan nu este o chestiune de inteligenţă sau de forţă fizică; e o luptă spirituală pe care o poţi câştiga numai dacă foloseşti strategiile lui Dumnezeu pentru victorie. în următoarele câteva zile să privim asupra acestor strategii: „Fiţi treji şi vegheaţi(1 Petru 5:8).

A fi treaz înseamnă a-ţi controla emoţiile, gândurile, deciziile şi faptele. Necesită asumarea responsabilităţii pentru propria ta viaţă; să nu laşi ca oamenii, circumstanţele sau diavolul să-ţi ia volanul din mână, să-ţi uzurpe autoritatea şi să preia controlul. „A veghea” înseamnă a fi conştient de slăbiciunile tale şi de şiretlicurile corespunzătoare ale diavolului. Nu-ţi permiţi să aluneci, să mergi pe pilot automat sau să te laşi dus de val. Vegherea demască strategiile bine ticluite ale Satanei, ajutându-te să fii victorios.

Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu”

Iacov 4:7

A fi „treaz şi a veghea” la strategiile diavolului îţi dă putere să fii neobosit în războiul tău personal împotriva lui (1 Petru 5:8). Dar următorul tău pas este crucial. Arta războiului urmăreşte un set de reguli ale angajării. Dacă mai mult pierzi decât câştigi, înseamnă că ai omis această regulă vitală: „supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu“. Mântuirea nu te înrolează într-un club al elitei religioase; ci te înrolează în armata Domnului. Şi acest război nu te implică numai pe tine – ci şi pe Regele tău, domnia şi autoritatea Lui, şi persoanele care le recunosc. Puterea împărăţiei este dată de Rege numai supuşilor Săi. Pentru a câştiga această luptă, trebuie să-L recunoşti pe Rege şi să I te supui. Sutaşul roman care L-a întâlnit pe Hristos a înţeles lucrul acesta, „şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: „Du-te!” şi se duce; altuia: „Vino!” şi vine” (Luca 7:8).

Sutaşul a recunoscut faptul că şi el, asemenea lui Hristos, şi-a primit puterea prin supunerea faţă de autoritate. Supunerea ta faţă de Domnul Isus este cea care îţi dă puterea de a te lupta cu succes împotriva diavolului. Nu te răni singur în această luptă. În schimb, recunoaşte autoritatea lui Hristos şi supune-l-te, deoarece o viaţă supusă are de câştigat. În momentul ispitei, profită şi predă-te lui Isus, Regele regilor, Care a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18). Sub autoritatea Lui, descoperi că victoria asupra Satanei nu vine „nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6).

“Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi”

Iacov,  4:7

După ce ai devenit „treaz”, veghezi şi te supui lui Dumnezeu, următorul tău pas trebuie să fie: „împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi“. Când te-ai aliniat cu Domnul Isus, puterea şi autoritatea Lui sunt peste tine şi la dispoziţia ta. Apoi, când acţionezi sau vorbeşti, faci lucrul acesta în calitate de reprezentat al Său.

Gândeşte-te la asta în felul următor: Când un poliţist îţi spune să te opreşti deoarece conduci cu viteză prea mare, întreaga putere a legii intră în funcţiune. Dacă refuzi să te opreşti, pui în mişcare forţa poliţienească locală, poliţistul şef şi curtea magistraţilor, atrăgând asupra ta întreaga greutate a autorităţii lor combinate. Atâta vreme cât poliţistul este în acord cu şefii lui şi le este supus când acţionează şi când vorbeşte – aceştia vorbesc şi acţionează prin el. Înţelegi ideea? în împărăţia lui Dumnezeu, viaţa supusă onorează împăratul. Deci când vorbeşti şi te porţi în conformitate cu voia lui Dumnezeu, El vorbeşte şi acţionează prin tine. Nici măcar Satana nu poate rupe acest sistem de comandă! Şi nici nu-i poate rezista: „Iată că v-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma(Luca 10:19).

Când eşti supus lui Dumnezeu, te poţi împotrivi diavolului la fel cum a făcut Domnul Isus când a spus: „Pleacă, Satano” i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-l slujeşti. Atunci diavolul L-a lăsat” (Matei 4:10-11). Iar când spui aceleaşi cuvinte Satanei „el va pleca de la tine” (Iacov 4:7).

C i t i ț i  AICI CÂȘTIGĂ RĂZBOIUL PERSONAL ÎMPOTRIVA SATANEI (1)

________________________

Meditatii primite prin Email

Sursa Foto: https://www.google.com/search?q=bible+verses+about

2 thoughts on “CÂSTIGA RAZBOIUL PERSONAL ÎMPOTRIVA SATANEI (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s