TRĂIEŞTE CONFORM “FERICIRILOR” (2)

blessedfinalFerice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

 Matei 5:7

Rănirea duşmanului te plasează sub el; răzbunarea te pune într-o poziţie de egalitate; iertarea te plasează deasupra lui. Biblia spune: „nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune … Dumnezeu” (Romani 12:19).

Răzbunarea nu este dulce; ea lasă un gust amar. Te ţine într-o aşa mare fierbere încât nu te mai poţi bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu lăsa să ţi se întâmple asta.

În schimb, alege: 1) Să ierţi si să uiti. Neiertarea te ţine prins în mecanismul resentimentului. De ce este atât de important pentru tine să-i faci pe ceilalţi greşiţi, iar tu să fii mereu corect? Dacă ai dreptate, dar eşti nefericit, la ce-ţi foloseşte? Ascultă cuvintele lui Hristos: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:14). Charles Spurgeon a spus: „Când îngropi un câine turbat, nu-i lăsa coada la suprafaţă”. Aşadar, iartă, îngroapă şi mergi mai departe.

2) Taie mânia de la rădăcină! Uneori sursa mâniei noastre ne este ascunsă; noi ne exprimăm prin gesturi suferinţele nevindecate din noi. Mânia exagerată este deseori o mânie deplasată. în loc să avem de-a face cu persoana care ne răneşte, ne descărcăm mânia pe cei mai apropiaţi de noi. Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi arate unde se află adevărata problemă, apoi rezolv-o.

3) Recapătă-ţi puterea. Mila vindecă, dar neiertarea te face o victimă pe viaţă. în plus, când tu eşti obsedat de eveniment şi îţi plănuieşti răzbunarea, cealaltă persoană se bucură de viaţă. Dumnezeu ţi-a promis dreptate, aşa că las-o în mâinile Lui.

*

Ferice de cei cu inima curată” (Matei 5:8)

Fă din inima ta un „mediu controlat”, deoarece ceea ce se întâmplă în ea determină modul în care reacţionezi în faţa vieţii. Când vine vorba de oameni, petrecerea timpului şi îndeletnicirile zilnice, nu te deschid faţă de nici un lucru care are potenţialul de a te lua captiv sau de a te face cinic şi cu inima rece. Dacă faci lucrul acesta, te vei separa de binecuvântarea lui Dumnezeu.

În cartea sa: „Mântuitorul de vizavi” Max Lucado scrie: „Satul era plat şi previzibil, de aceea rafinăria se înălţa ca un oraş science-fiction. Funcţia labirintului maşinăriei este definită de numele pe care îl poartă. Rafinăria preia lichidul care intră şi îl purifică pentru a putea fi gata de ieşire. Rafinăria face pentru petrol ceea ce inima face pentru tine – îndepărtează ce este rău şi foloseşte ce este bun.

Domnul Isus a spus: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui” (Luca 6:45). Aşadar, iată câteva întrebări pe care trebuie să ţi le pui:

  • „Când sunt criticat sau ignorat, muşc şi eu sau îmi muşc limba?”
  •  “Când sunt supraîncărcat, îmi ies din pepeni sau rămân calm?” 
  • “Când aud o bârfă, o întreţin, o reduc la tăcere sau o răspândesc?”
  •  “Când cineva mă jigneşte, plănuiesc o răzbunare sau aleg să iert?” 

Totul depinde de starea inimii tale. Când inima ţi-a fost curăţită, vei începe să-L vezi pe Dumnezeu în oameni, în locuri şi în situaţii în care nu L-ai văzut la lucru înainte. Ştiind dinainte pericolele bolii de inimă, psalmistul a scris: „zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule” (Psalmul 51:10). Dacă ai nevoie de purificare spirituală, petrece timp în prezenţa lui Dumnezeu.

*

Ferice de cei împăciuitori” (Matei 5:9)

Se spune că doi oameni discutau aprins din cauza religiei. în cele din urmă unul dintre ei a strigat: „OK, tu slujeşte-L pe Dumnezeu cum vrei tu, eu îl slujesc cum vrea El!” Când facem din părerea noastră o clauză a iubirii unii faţă de alţii, ajungem să ne înstrăinăm unii de alţii. O mare parte din lucrurile pentru care ne luptăm nu contează.

Domnul Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (loan 13:35). Nu e suficient să iubeşti pacea, trebuie să devii un împăciuitor.

Când în biserica Noului Testament a izbucnit o ceartă cu privire la consumarea anumitor mâncăruri, Pavel a intervenit: „Să nu ne mai judecăm, deci, unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine, şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră. … încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu” (Romani 14:13-22). Aşadar, fii un împăciuitor!

*

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii” (Matei 5:10)

În Parcul naţional Yellowstone, există un copac interesant care se numeşte pinul Lodgepole. Conurile lui pot atârna de copac ani de zile înainte să cadă. Chiar şi căzute ele rămân închise. Ele se deschid doar când se află în contact cu o căldură intensă. De fiecare dată când izbucnesc incendii în pădure şi toţi copacii sunt distruşi, căldura face ca aceste conuri speciale să se deschidă. Ca rezultat, ele sunt primele care ajută la repopularea pădurii.

Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăţia cerurilor!” Există un potenţial în fiecare dintre noi care se activează numai când ne aflăm sub presiune sau când trecem printr-o încercare de foc. Iov a descoperit lucrul acesta când Dumnezeu a îngăduit ca Satana să-l pună la încercare. Iov a pierdut tot ce avea, inclusiv copiii. Şi pentru a adăuga insultă la rănile sale, el a fost obligat să îndure batjocura soţiei şi a prietenilor datorită credinţei lui neclintite.

Când totul s-a terminat, Iov, care a primit de două ori mai mult decât a pierdut, s-a rugat: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5). E una să auzi cum lucrează Dumnezeu pe baza experienţei altcuiva şi alta e să vezi lucrul acesta în mod direct când te întrebi: „ce am făcut să merit asta?” sau „dacă Dumnezeu este într-adevăr acolo, eu de ce sunt aici?”

De ce? 1) Deoarece în foc descoperi o nouă perspectivă a purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de tine şi a caracterului Său. 2) Ce transformă carbonul fără valoare în diamante? Căldura! Presiunea! 3) în mijlocul focului descoperi că atunci când ceilalţi te abandonează, Dumnezeu rămâne credincios.

__________________________

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, primit prin Email

1 thought on “TRĂIEŞTE CONFORM “FERICIRILOR” (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s