UMBLA CALAUZIT DE BIBLIE

Joshua 1.8Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte…

Iosua 1:8

Procedeul era simplu. Am deconectat toate furtunurile, cablurile electrice, am luat jos radiatorul, am scos şuruburile de fixare şi urma să ridic motorul cu o mică macara. Am crezut că am făcut totul corect, dar micul motor în patru cilindri nu voia să iasă.

În final, după cîteva încercări nereuşite, m-am dus la un atelier mecanic pentru a cere ajutor. Mi-au dat imediat manualul pentru întreţinerea automobilului marca Opel. Întorcînd paginile la secţiunea care descria demontarea motorului, am descoperit că motorul trebuia coborît şi scos pe sub maşină şi nu ridicat. Urmărind atent fiecare pas descris de manual, am obţinut rezultatul dorit.  Respectarea instrucţiunilor cărţii m-a făcut să am succes în loc  de faliment.

Biblia este manualul pentru întreţinerea vieţii. A fost scris de Creatorul şi Mîntuitorul nostru prin oamenii inspiraţi de El. Cunoscîndu-ne în întregime, El ne arată cum să reuşim în viaţă nu urmărind standardele lumii ci pe ale Sale. Manualul Său defineşte păcatul ca fiind problema noastră fundamentală, dîndu-ne, în acelaşi timp, soluţia lui Dumnezeu – credinţa în Isus, Domnul şi Mîntuitorul nostru.

Acest manual ne spune că El a murit şi a înviat pentru a plăti vina păcatului nostru. El ne asigură că Duhul Sfînt care locuieşte în noi, ne umple şi ne va transforma după chipul lui Cristos, în măsura în care ne vom lăsa prelucraţi de El. El ne dă principii generale ca şi porunci specifice care, aplicate, ne vor ajuta să trăim cu înţelepciune. Oh, mai avem încă mîini murdare şi încheieturi julite. Va mai trebui să cugetăm la acest manual pentru a-i înţelege termenii neobişnuiţi. Dar Duhul Sfînt ne va învăţa. Consulţi Manualul lui Dumnezeu destul de des?D.J.D.

Cuvîntul Tău e Adevăr etern

Curate slove-n pagini se aştern.

Cartea Sfîntă-i călăuza tinereţii

Şi sprijin tare-n anii bătrîneţii.Watts

Valoarea Bibliei nu constă în simplul fapt al cunoaşterii ei, ci în ascultarea ei.

________________________________________

Pâinea cea de toate zilele, primită prin Email

Advertisements

One thought on “UMBLA CALAUZIT DE BIBLIE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s