PIERDUT DIN CAUZA TACERII!

Credinta vineŞi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit?

Romani 10:14

Am citit despre un proces pierdut din cauza tăcerii unui avocat. Distinsul avocat Samuel Hoar (1778-1856), era avocatul apărării. Cînd i-a venit rîndul să prezinte cazul, el a spus juriului că
faptele în favoarea clientului său erau atît de evidente încît demonstrarea lor ar fi o insultă la adresa inteligenţei lor. Juriul s-a retras pentru deliberare şi s-a întors numai după cîteva minute cu verdictul vinovăţiei inculpatului. Samuel Hoar a fost uimit! „Cum aţi putut ajunge la un asemenea verdict?” a întrebat el. Preşedintele juriului a spus: „Am căzut de acord cu toţii că dacă s-ar fi putut spune ceva în legătură cu acest caz, tu ai fi spus. Dar din moment ce n-ai prezentat nici o mărturie a nevinovăţiei sale, am decis să-l declarăm vinovat“. Tăcerea a pierdut un proces.

Cît de des pierdem ocazia de-a vorbi despre Cristos, pentru că tăcem. Cei ce au nevoie să audă Evanghelia pot trage concluzia că mîntuirea nu este atît de importantă pentru a vorbi despre ea.
Gîndiţi-vă numai la colegii de lucru sau la vecinii care ştiu despre noi că sîntem creştini. Cum interpretează ei tăcerea noastră despre Cristos? Nu se aşteaptă ei să le vorbim despre El? Ei ar putea să ne spună: „Am fost de acord că dacă s-ar fi putut spune ceva despre Cristos, ne-aţi fi spus. Dar din moment ce nu aţi prezentat nici o mărturie în favoarea Sa, am decis să-L respingem“.

Petru ne sfătuieşte: „Fiţi întotdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). Să vorbim întotdeauna despre El – chiar şi cînd nu sîntem întrebaţi. R.W.D.

Este viaţa ta o binecuvîntare?

Vorbeşti de Domnu-ţi minunat?

Ai vorbit de cer, de salvare,

Acelora din moarte şi păcat? – Smyth

Mîntuirea poate veni în tăcere, dar nu trebuie să tăcem despre ea.

_______________________

Pâinea cea de toate zilele, primită prin Email

1 thought on “PIERDUT DIN CAUZA TACERII!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s