«toate-s în odihnă»

22211-000prayer4«Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit si potolit ca un copil în­ţărcat, care stă lângă mama sa.»

Psalm 131,2

La Domnul găseşti absolut tot ce ai nevoie. El este dra­gostea nesfârşită şi te iubeşte mai mult ca o mamă şi ca un tată la un loc. Psalmistul David ştia despre ce vorbeşte când, inspirat de Duhul Sfânt, a afirmat: «Da, numai în Dumnezeu mi se în încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul» (Psalm 62,1).

Înţelegi acum de ce demonul invidiei şi al neîncrederii te doboară chiar înainte de sărbătoarea Cră­ciunului? Tu susţii că ai credinţă vie în Isus si totuşi rătăceşti prin viaţa ta fără nici o direcţie. Dacă în unele zile cânţi «O, noapte preasfinţită», nu te opri până când ce spu­ne cântarea — «toate-s în odihnă» — nu devine realitate şi în viaţa ta. Nu te mai refugia în problemele cotidiene, ci la­să prezenţa sfântă a Domnului să îţi descopere motivul ne­statorniciei tale în viaţa de credinţă. Nu este cumva păca­tul? Nu este exact acesta motivul pentru care Isus S-a năs­cut în Betleem, iar mai târziu a fost răstignit pe crucea de pe dealul Golgotei? A făcut El totul degeaba pentru tine? Isus ne-a poruncit sa fim asemeni unui copilaş în viaţa de credinţă. Fă-o! Ascunde-te în Domnul Isus şi vei fi revigo­rat în umblarea ta prin pacea prezenţei Sale.

Aceste cuvin­te sunt adresate mai ales copiilor lui Dumnezeu care au fost născuţi din nou prin credinţă şi care trebuie să fie me­reu reînnoiţi prin ascultarea de El.

___________________

Meditatie de Wim Malgo – primita prin Email

1 thought on “«toate-s în odihnă»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s