„Fiul meu, nu dispretui disciplinarea Domnului”

My son, despise not the chastening of the LordŞi aţi uitat de tot îndemnul care vă vorbeşte ca unor fii:

Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când eşti mustrat de El; pentru că Domnul îl disciplinează pe acela pe care-l iubeşte şi biciuieşte pe orice fiu pe care-l primeşte“.  (Evrei 12.5,6)

Disciplina, care este adevăratul caracter al tuturor experienţelor dureroase şi al încercărilor sfinţilor, este un subiect dezbătut în întreaga Scriptură. Cu toate acestea, noi suntem înclinaţi să uităm de această învăţătură de maximă importanţă din Cuvânt. Poate că ştim versetele foarte bine, dar uităm să le aplicăm când este vorba de noi înşine. Sau poate că, atunci când vin întristările sau greutăţile, nu reuşim să recunoaştem în ele cuvintele Scripturii:

În lume veţi avea necazuri“; „prin multe întristări trebuie să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu“; „multe sunt necazurile celui drept“.

Scriptura este o carte pentru viaţă, iar cum viaţa este plină de întristare, Cuvântul lui Dumnezeu abundă în sfaturi şi mângâieri pentru cel întristat. A înţelege şi a purta întristarea potrivit voii lui Dumnezeu nu este întotdeauna un lucru uşor; mai mult, este imposibil lucrul acesta fără Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu, căci suntem înclinaţi fie să dispreţuim disciplinarea Domnului, fie să ne descurajăm sub povara ei. Putem încerca să ne purtăm necazurile cu propria putere, fără să recunoaştem că sunt trimise de Dumnezeu pentru a ne smeri, pentru a ne face să ne cercetăm şi să ne pocăim, pentru a ne adânci dependenţa de Dumnezeu, pentru a ne îndrepta gândurile şi dorinţele tot mai mult spre lucrurile cereşti. În general, lumea se străduieşte în vremuri de întristare sau de încercare să simtă cât mai puţin povara lor, dar Dumnezeu doreşte ca toate acestea să ne apropie şi mai mult de El (Psalmul 119.67,71).

Să ne rugăm să nu pierdem beneficiul scump, deşi aducător de întristare, al disciplinării! Ea este trimisă de dragostea Tatălui (Evrei 12.5-11). În cer nu mai este nevoie de disciplinare, iar în iad este prea târziu pentru ea. Pământul este scena potrivită ei, iar subiectele ei sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru şi de aceea ne disciplinează; Domnul Isus este Mântuitorul nostru iubitor şi de aceea ne mustră.

A Saphir

______________________

MEDITATIE – Domnul este aproape – GBV, primita prin Email

1 thought on “„Fiul meu, nu dispretui disciplinarea Domnului”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s