Cine sunteti voi!

You are the salt of the earth

“Voi sînteţi sarea pămîntului…”

Evanghelia lui Matei, 5:13

Domnul Isus de multe ori obişnuia ca în discursurile şi pildele Lui să folosească elemente, lucruri sau comparaţii din mediul înconjurător, din natură pentru a Se face mai uşor înţeles, lată în cazul acesta un element comun şi bine cunoscut de toţi oamenii. El îi compară pe ucenici cu sarea pămîntului. Fără-ndoială că El, mai tîrziu, va fi explicat ucenicilor ce vroia să înţeleagă prin această comparaţie.

Sarea este un element vital fără de care viaţa omului şi animalelor nu ar fi posibilă. Ea are foarte multe întrebuinţări, în multe domenii; nu ne vom ocupa însă de ele pentru că nu ne permite spaţiul. Să încercăm să vedem însă ce aplicaţii ar avea la noi cei credincioşi, pentru că nu degeaba ne-a fost păstrată această comparaţie în Cuvînt.

1. Sarea dă gust. Iov spunea: “Poţi mînca ce-i fără gust şi fără sare?” (Iov 6:6). Credincioşii sînt chemaţi să dea gust în această lume atît de decăzută şi lipsită de gustul de pudoare, de bun simţ elementar, în vorbire, în viaţa morală ca şi în multe activităţi ca muzică, literatura, artă, îmbrăcăminte, etc. Totul este o ruină, totul este desgustător. Cum ar trebui să fie vorbirea noastră “dreasă cu sare”, îmbrăcămintea noastră şi comportarea noastră în toate privinţele. Sîntem noi o sare unde ne-a aşezat Dumnezeu şi unde aproape totul este desgustător şi nesărat? Sau ne asemuim cu lumea şi sarea din noi şi-a pierdut de mult gustul.

2. Sarea împiedică stricăciunea, de aceea se foloseşte pentru păstrarea unor alimente ca pestele, carnea, brînza şi multe altele. Stricăciunea a înaintat atît de mult astăzi, în lume, că a devenit insuportabilă. De aceea Domnul Isus ne spune că sîntem o sare. Ea împiedică lumea să ajungă la apogeul desmăţului şi stricăciunii pentrucă, prin purtarea şi felul nostru de trăire, sîntem o notă discordantă şi lumea trebuie să aibe în felul acesta o reţinere care va dura, negreşit pînă la răpirea noastră. Vai, ce va fi după aceea pe pămînt.

3. Sarea este uşor solubilă în apă. Se topeşte imediat. Ce poate să însemne pentru noi, această însuşire a sării? Să ne lăsăm să fim topiţi de Apa Cuvîntului lui Dumnezeu atunci cînd îl citim şi orice este tare în noi să se dizolve. încăpăţînare, intransigenţă, duritatea unui duh de neiertare şi orice ar putea fi în noi care să-L împiedice pe Dumnezeu să-Şi facă lucrarea pentru binele celor din jurul nostru.

4. Sarea topeşte ghiaţa. Iată în adevăr o altă însuşire pe care ar trebui s-o avem, dar care ne lipseşte multora dintre noi. Cîtă ghiaţă s-a aşezat între mulţi dintre noi, care dacă am fi fost o sare, neînţelegerile dintre noi nu ar fi devenit un gheţar.

Sarea, am putea conclude, este un simbol al principiului neprihănirii şi poate fi concretizată în Persoana Domnului Isus, care în viaţa Lui pămîntească a dat un gust dumnezeiesc în toate activităţile Lui şi a exercitat o influenţă demnă şi sfîntă încît a putut şi poate să fie un Model desăvîrşit şi o pildă de adevărata SARE divină. De aceea, nouă care sîntem martorii Lui, El ne spune: “Voi sînteţi sarea pămîntului“.

___________________________

 MANA DE DIMINEAȚĂ – primit prin Email

Advertisements

2 thoughts on “Cine sunteti voi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s