Un drept divin

John, 8.32

Dar tutror celor ce L-au primit, adcă celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu.

Evanghelia lui Ioan, 1:12

Ioan adresează epistola lui “copilaşilor”. Sîntem în adevăr mici, microscopic de mici şi de slabi. Aici însă în Evanghelia sa, el ne vorbeşte de un rang, de un titlu pe care ar trebui să ştim să-1 apreciem cu toată demnitatea: “copii ai lui Dumnezeu”. Peste tot şi întotdeauna, acasă , la biserică, la cîmp şi la birou, să ştim să ne menţinem acest rang, în mijlocul acsstui “neam viclean şi preacurvar în care strălucim ca nişte lumini în lume.

Primind pe Fiul lui Dumnezeu ca Mîntuitor personal, El care este Viaţa şi Lumina, Cuvîntul veşnic, noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Dar noi sîntem minoritatea şi noi care trăim în lumină trebuie să facem contrast cu lumea care trăieşte în întuneric. Căci cuvintele noastre şi profesiunea noastră doctrinală n-au nici o valoare pentru lume, dacă nu sînt bazate pe o viaţă care să reflecte rangul nostru ridicat, rangul de copii ai lui Dumnezeu, născuţi de sus. Purtînd acest titlu avem mari responsabilităţi; fie că sîntem tineri sau în vîrstă, rangul nostru exclude orice inconsecvenţă, tot ce este nedemn de el. Noi sîntem nespus de favorizaţi că am fost ridicaţi la acest rang spiritual: ne rămîne nouă să-1 purtăm cu demnitate, nu într-un duh de superioritate, ci fiind plini de recunoştinţă faţă de Tatăl nostru ceresc.

Evanghelia după Ioan nu are introducere; ea ne aşează imediat în prezenţa Fiului veşnic al lui Dumnezeu locuind printre noi plin de har şi de adevăr, manifestînd slava lui Dumnezeu şi comunicînd plinătatea Sa de har peste har acelora care posedă rangul de copii ai lui Dumnezeu. Şi plinătatea aceasta nu constă în ceea ce am putea face noi prin capacităţile noastre, ci în ceea ce ar putea face El prin noi, prin Duhul Sfînt pe care ni L-a dat.

Iubiţi copii ai lui Dumnezeu, să ne rugăm să ne ajute El să nu dezonorăm frumosul nume pe care-1 purtăm şi înaltul rang la care ne-a ridicat.

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!… Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă, dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa cum este.” (1 loan 3:1-2)

Vedeți că “însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi dacă sîntem copii, sîntem şi… împreună moştenitori cu Hristos...” (Rom. 1:16-17)

_______________________

Din MANA DE DIMINEAȚĂ – primită prin Email

Advertisements

One thought on “Un drept divin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s