Sămânța Bună a Cuvântului

Isus - calea, adevarul si viataCăci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.

1 Ioan 2.16

Intrarea spre iad

Într-un mare oraş german, într-o seară, un tată mergea cu băiatul său pe străzile luminate. În drumul lor au ajuns în faţa unui local foarte luminat, din care răsuna muzică, râsete şi răcnete. Băiatul s-a oprit şi l-a întrebat pe tatăl său: „Ce este aici?“. Ar fi dorit să intre, mai ales că deasupra atârna o pancartă mare şi luminată pe care era scris: „Intrarea liberă!“. Tatăl a spus: „Copile, aici este intrarea spre iad! Se intră gratuit, dar nu se iese liber“. Băiatul s-a mirat de acele cuvinte, deoarece el crezuse că intrarea spre iad trebuie să fie o poartă întunecoasă şi urâtă. Nu-şi închipuise atât de frumoasă şi atrăgătoare intrarea spre iad.

Şi totuşi, aşa este! Diavolul este un meşter al amăgirilor şi al camuflajelor. Prinţul întunericului – diavolul – face intrarea în împărăţia sa aşa de frumoasă, de ademenitoare şi de dorit, pentru a-i atrage pe oameni, fără ca aceştia să observe, în păcat, ruşine şi nenorocire. Fiindcă se preface în înger de lumină, diavolul nu pare periculos niciodată. Astfel, mulţi oameni se lasă ademeniţi prin mijloacele de seducere diavoleşti. Aceştia vor merge din rău în mai rău, până vor ajunge în pierzarea veşnică. Nu te număra printre ei!

Binecuvântează, suflete, pe Domnul … El îţi iartă toate fărădelegile tale.”
Psalmul 103.2,3

Recunoaşte totul!

Am citit despre un tânăr, care a făcut multe datorii din cauza vieţii sale nesocotite. Creditorii l-au zorit aşa de mult, încât tânărul a trebuit să-i recunoască aceasta tatălui său înstărit. Acesta i-a făcut multe reproşuri, dar până la urmă, când fiul a fost total zdrobit, tatăl a spus: „Totul va fi iertat şi uitat. Dă-mi mie toate facturile care le datorezi! Eu le voi plăti“. Dar fiul s-a ruşinat şi n-a vrut ca tatăl să afle totul. Printre facturi erau unele care îi erau foarte penibile; pe acelea nu le-a dat tatălui, aşa că el nu le-a putut plăti. Dar şi creditorii acestor facturi şi-au vrut banii, mai ales când au aflat că tatăl a achitat toate celelalte facturi. Aceştia l-au ameninţat că se vor adresa tatălui. Dar acest lucru nu trebuia să se întâmple cu niciun preţ. Atunci tatăl ar fi aflat că a fost minţit. Sărmanul tânăr nu mai ştia ce să facă! Sosind ziua stabilită de creditori, tânărul a pus mâna pe un revolver şi şi-a pus capăt zilelor. Tatăl a stat zguduit lângă cadavru: „O, dacă te-ai fi încrezut în mine şi mi-ai fi spus totul, când te-am rugat!“.

De ce unii oameni nu ajung niciodată la credinţă şi pace sufletească adevărată? Ei nu-i spun lui Dumnezeu întregul adevăr. Dumnezeu este îndurător şi vrea să ierte toate păcatele, dar ele trebuie mărturisite.

Calea spre Rai

Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?
Faptele Apostolilor 8.30

Întoarcerea famenului

Acest om evlavios venise să se închine adevăratului Dumnezeu la Ierusalim. În sufletul său exista o dorinţă, care nu putea să-şi găsească satisfacţia la Ierusalim, căci Dumnezeul, pe care Îl adora, fusese alungat de acolo în Persoana Fiului Său. Chiar dacă prezenţa lui Dumnezeu nu se mai găsea la Ierusalim în templul Său, Cuvântul Său rămânea. Cuvântul vorbea despre suferinţele lui Hristos şi despre slava care va urma. Dumnezeu a vegheat asupra acestui străin şi i-a trimis pe cel care putea să-l ajute să-L cunoască pe Isus.

Auzindu-l pe Filip, famenul a înţeles că prorocul vorbea despre Isus, că Isus a venit în această lume pentru el, că a suferit pentru el şi că, dacă Îl va primi ca Mântuitor, va face parte din aceia care formează „rodul muncii sufletului Lui“.

Famenul şi-a însuşit valoarea morţii Mântuitorului; de aceea a putut fi o mărturie a lui Hristos pe pământ. Moartea lui Hristos l-a despărţit de tot ceea ce a însemnat starea lui precedentă şi l-a introdus în lumina prezenţei Mântuitorului. Dacă la începutul drumului, famenul a fost în necunoştinţă de Isus, iată că acum el mergea înainte plin de bucurie! Aşa este drumul celor ce se întorc la Mântuitorul lor!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s