85 de ani de creștinism evanghelic la Chiuiești (CJ)

DSC_0113Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.

Psalm, 90.1

 ..

Sărbătoare aniversară la Biserica Baptistă din Chiuiești

.

În duminica din 11 August 2013, Biserica creștină baptistă din Chiuiești a sărbătorit cu mare bucurie și mulțumire, înaintea Domnului Isus, mai multe aniversări:

 • 85 de ani (1928-2013), de când frații Precup Gheorghe și Poienar Constantin, creștini baptiști din Dumbrăveni (Bistrița-Năsăud), au adus pentru prima dată Cuvântul Evangheliei în satul Chiuiești, unde a avut un impact benefic în rândul localnicilor, și, ca urmare, 4 persoane s-au botezat în acel an la Gostila;
 • 80 de ani  (1933-2013) de la ridicarea Casei de Rugăciune creștine baptiste în Chiuiești;
 • 70 de ani, fără unu, (1944-1949), de când Comunitatea Baptistă de Someș avea sediul la Chiuiești;
 • 60 de ani (1953-2013), de când s-au ținut Studii de Teologie Creștină Baptistă la Chiuiești, cu profesorii universitari Alexa Popovici, Ioan Bunaciu, Târlea etc – moment de răscruce pentru tânărul de 19 ani Ionel Mânzat, deoarece Domnul l-a chemat în lucrare, la Secerișul Său! 
 • 30 de ani (1983-2013) de la renovarea Casei de Rugăciune din Chiuiești;

Robii Domnului, care au slujit la Chiuiești:

 • 1936-1971, Petruț Petru (diacon);
 • 1964-1970, Ștefan Lorincz (pastor);
 • 1970-1990, Ionel Mânzat (pastor);
 • 1971-1976, Florian Ioan (diacon);
 • 1976-2007, Ioan Tămaș (diacon);
 • 1990-2000, Vasile Bel (pastor);
 • 2000în prezent, Aurel BOȘCA (pastor).

 Sărbătoarea aniversară a prilejuit participarea mai multor pastori baptiști, cu un cuvânt de îmbărbătare din partea Domnului IsusDSC_0048

 • Daniel MARIȘ – Rector al Institutului Teologic Baptist din București (pastor la Biserica “Golgota” din București);
 • Vasile TĂMAȘ – Președinte al Comunității Bisericilor Baptiste de Cluj (pastor la Biserica “Betania” din Cluj Napoca);
 • Vasile BEL – Biserica Baptistă din Tg Lăpuș;
 • Ionel MÂNZAT – Biserica Baptistă “Speranța” din Dej;
 • Aurel BOȘCA – Biserica Baptistă din Chiuiești;

Cuvântul pastorilor a adus slavă Domnului Isus, mulțumind din inimă lui Dumnezeu, amintind cuvintele prorocului Samuel: <<Eben-Ezer – „Până aici Domnul ne-a ajutat.>>.

Glorie și onoare, închinare și cinste, i se cuvin Domnului Dumnezeu, deoarece El a fost și este locul nostru de adăpost, al creștinilor,  din generație în generație, la numărul cărora, Domnul a adăugat și „mia” celor mântuiți în cei 85 de ani la Chiuiești, ca rod al pătimirii Sale pentru întreaga lume, la Golgota, pentru ca oricine cheamă Numele Domnului să fie mântuit de păcate.

DANIEL MARIȘ – rector al  I.T.B. din București -, împreună cu adunarea creștinilor prezenți la această sărbătoare, DSC_0044a dat slavă lui Dumnezeu  împărtășind un mesaj din imnul imperativ din Psalmul 100:

Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.(Psalm, 100)

Temelia credinței și a nădejdii noastre creștine este bunătatea și credincioșia Lui Dumnezeu care ține în veci, din neam în neam, din generație în generație.

Bunătatea este natura Lui Dumnezeu, toate acțiunile Sale dau viață și putere comunității creștine. Când a creat universul, Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Aceasta este amprenta Sa, Dumnezeu face lucruri bune pentru om, coroana creațiunii Sale. Caracterul Lui Dumnezeu, mila și bunătatea Sa, se vede în creație, dar toate acestea se regăsesc și în viața Domnului Isus.

Întotdeauna de-a lungul veacurilor, Dumnezeu  și-a arătat mila și bunătatea Sa față de om, față de poporul Lui:

Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea. El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui.” (Psalm, 25.8-10)

Dar Dumnezeu dorește ca în orice creștin să ia chip tot mai mult Isus Hristos, carcterul și bunătatea Sa, creștinul să calce pe urmele pline de bunătate și milă ale Domnului Isus:

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?(Mica, 6:8)

Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim plini de iubire și bunătate, și să umblăm smeriți înaintea Ta! Amin.

2 thoughts on “85 de ani de creștinism evanghelic la Chiuiești (CJ)

 1. CU ADEVARAT O ZI A BUCURIEI.D-L A BINECUVINTAT COMUNA CHIUESTI.SI RAMIN INCREDINTAT CA BINECUVINTARILE LUI VOR RAMINE IN ACEL LOC.SLAVA D-LUI PENTRU TOTI CEI CARE SE DEDICA LUCRARII IN ACEL LOC D-L SA-I INTAREASCA IN CREDINTA SI SA LE DEA PUTERE SA DUCA VESTEA BUNA A MINTUIRII MAI DEPARTE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s