Feriți-vă de orice se pare rău!

RenoirCăci … de la idoli v-ați întors la Dumnezeu

 .            1 Tesaloniceni, 1.9

.

.

Creștinilor, 

stați în alertă!

.

Feriți-vă de orice se pare rău! – 1 Tesaloniceni, 5.22

ÎN debutul Epistolei către biserica tesalonicenilor, apostolul Pavel le urează “Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.“. De aceea,  slujitorul Domnului, vine cu mai multe îndemnuri și porunci cu privire la viața creștinului, căci apostolul știa că nu e nimic nou sub soare. El știa că creștinii vor avea și ei slăbiciunile lor, iar vigilența le va scadea  în vremea în care  se vor lăsa prinși de plăcerile firii și nu vor privi țintă la Căpetenia și desăvârșirea credinței lor, la Domnul Isus Hristos în care sunt ascunse toate comorile de care are omul nevoie.

Și astăzi, mai mult ca oricând, creștinii s-au obijnuit să gândească și să trăiască într-o așa zisă zonă gri – dubioasă, de către cei slabi și neîncercați. Ferice de cei care nu cunosc toate căile de amăgire folosite de Satana, amăgitorul, înșelătorul și tatăl minciunii.

Nu toți ați auzit că sunt creștini protestanți-evanghelici, care beau și fumează ca orice om lumesc și necreștin. Ei vin cu întrebarea “capcană”, unde scrie în Biblie că nu e voie să se fumeze? Unde scrie să nu te droghezi? Dar în Biblie scrie … să nu poftești!

“Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” (Exod, 20.17)
“să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.” (1 Corinteni, 10.6)
“Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înşelătoare.” (Proverbe, 23.3)
“N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.” (Proverbe, 6.25)

Orice patimă e păcat, toate lucrurile neduhovnicești ce pun  stăpânire pe om. De aceea vine slujitorul Domnului și dă această poruncă imperativă:

Feriți-vă de orice se pare rău!

Cu atât mai mult astăzi, când creștinii au ajuns să nu se mai teamă de nimic, iar frica de Domnul a rămas în continuare o necesitate vitală, dar care se vede tot mai puțin în viața credincioșilor, este de mare actualitate porunca Domnului.

În ce stare mi se poate întâmpla ceva rău?

 • Dacă dorm și nu veghez – deci trebuie să fiu treaz și să veghez, în rugăciune și post.
 • Dacă sunt orb, dacă nu văd  – deci “Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.” (Exod, 23.21)
 • Dacă sunt sub influiența lucrurilor rele (alcool, curvie, dependența  de lume și lumesc), nu-L pot urma și asculta – deci trebuie să “„Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” ” (2 Corinteni, 6.17-18)

În ce-l privește pe Iov, el a făcut un legământ cu ochii, să vadă ce-i este plăcut lui Dumnezeu. Doamne, depărtează de la auzul urechilor mele, de la  vederea ochilor mei, de la gura mea,  a tuturor lucrurilor deșarte care nu zidesc. Amin.

Așadar, creștinul trebuie să fie într-o permanentă stare de alertă, să vegheze asupră căilor lui. Trebuie să avem simțurile duhovnicești treze.

Să ne aducem aminte căci psalmistul întreabă:  “Doamne…Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.“, veni și răspunsul de sus.

Să nu uităm nici o clipă că lumea în care trăim e un mediu care NU este prielnic conviețuirii creștine, să trăim în lume ca și cum n-am fi parte a ei. Să nu lăsăm deloc garda jos, pentru a nu ne trezi doborâți la pământ de loviturile viclene ale Celui rău.

Când a greșit cel mai grav David? Când se plictisea singur pe acoperișul plat al casei iar ochii i-au poftit femeia altuia.

Dar, se știe de ce nu s-a auzit nici cel puțin un zvon de bârfă despre Billy Graham, nu s-a auzit că ar fi fost tentat sau hărțuit ca și Iosif de vreo femeie. De ce? Pentru că Billy Graham avusese un principiu: nu va rămâne niciodată singur cu vreo femeie, alta, decât soția sa.  Să avem și noi strategii de succes care să ne aducă izbândă și victoria, împreună cu Domnul Isus.

Să ne ferim să ne lăsăm gândurile să zboare unde vor ele, în voia firii lor, ci să le facem roabe ascultării de Isus.

Îndemnurile lui Pavel,  dinaintea versetului nostru de azi: “Bucurați-vă totdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.  Nu stingeţi Duhul.   Nu dispreţuiţi prorociile.  Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.“, toate, îndeamnă creștinii la sfințenie.

O, dar și … sfințenia a ajuns … cuvânt străin creștinilor de azi! Dar sfințenia, practic, se traduce prin bucurie, pace, iubire, toate roadele Duhului Sfânt.

Când îți întorci privirile spre El te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine!

Un sfânt e plin de bucurie. Creștinul care ascultă porunca de a se feri de tot ce se pare rău este condus clipă de clipă tot mai mult spre sfințenia dorită de Domnul. Și, atunci, nu ne vom apropia de lucrurile îndoielnice, slabe ale lumii acesteia, ci ne vom bucura prin Duhul Sfânt. Glorie Domnului!

Creștinul, atunci când nu e în starea de alertă, el este într-o stare de somnolență, de neveghere, iar lăstarii celui rău se pot insinua ușor-ușor în viața sa. Am auzit o expresie viabilă de atenționare: Să nu pui lumina sub pat! Lumina, s-o ai întotdeauna cu tine, Lumina care vine de sus, căci prin lumina Ta, vedem lumina,  așa ești vigilent și  treaz, în timp ce patul înseamnă lenea și somnul  rațiunii, care naște monștri de care vei scăpa cu foarte mare greutate.

Feriți-vă de satisfacerea eului. Feriti-vă să-i faceți plăcere firii pământești, dimpotrivă,  trebuie să ne purtăm aspru, cum spune și apostolul Pavel: “Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” – 1 Corint., 9.27.

Să aveți o atitudine de sfințenie

 • În părtășia cu frații;
 • În umblarea între oameni;
 • În rugăciune, cu Dumnezeu;
 • În citirea și meditarea la Cuvânt.

Și astfel veți deprinde o sensibilitate de a putea împlini și lua seama cum se cuvine la porunca apostolului: Feriți-vă de orice se pare rău!

Fraților, să nu lăsăm viața spirituală la voia întâmplării! Să fim treji și să veghem cu grijă la ce gândim și la ce facem, totdeauna.

 • Feriți-vă să defăimați…
 • Feriți-vă de cei ce produc dezbinare…
 • Feriți-vă de cei ce aduc tulburare bisericii Domnului…
 • Feriți-vă de poftele firii pământești…
 • Feriți-vă de curvie…
 • Feriți-vă de mâncarea jertfită idolilor…
 • Feriți-vă de amenințări…
 • Feriți-vă de imoralitate!!

Feriți-vă de orice se pare rău!

Tineri dragi, feriți-vă să ajungeți în situația lui Iosif, feriți-vă să vă lăsați atrași în situații vulnerabile, căci nu știți dacă vă mai puteți smulge din ghearele poftelor firii.

Nu căutați promovarea cu “orice” preț. Domnul va răsplăti celor ce-L iubesc și grăbesc venirea Lui!

PĂcatul aduce moartea, un singur păcat, o singură greșeală poate fi fatală vieții creștinului. Pe circuitul de formula1, de la Imola, Senna a comis doar o singură eroare, dar l-a costat viața.

Fraților, Păziți-vă de orice se pare rău. Amin.

Doamne, Te rog, ajută-mă să fiu în stare de alertă, să mă feresc de orice se pare rău în călătoria vieții.

Doamne, Te rog ajută-mă să fiu alipit de Tine, în ascultare și plin de credință. Amin.

2 thoughts on “Feriți-vă de orice se pare rău!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s