Cercetați Scripturile!

Biblia Cornilescu.Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

Faptele Apostolilor, 17.11

.

   Crezând, să aveți viața în Numele Lui Isus

Sfânta Scriptură – Biblia, cuprinde 66 de cărți canonice care au fost scrise de aproximativ 45 de oameni  de diverse categorii sociale, cu toții fiind însă călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, din diferite generații, scriere care s-a întins pe perioada de cca 1.500 de ani.

Scriptura nu este doar literatură, informație și istorie, ea este mult mai mult, ea conține povestea și viața unor personalități importante din istoria universală a existenței umane,  ea ne descoperă Creația și pe Dumnezeu – Creatorul,  dar și pe om, coroana creațiunii.

Scriptura e aceea care ne înfățișează căderea omului în păcat, dar și faptul că de atunci toți oamenii, ca o consecință, se nasc în păcat, însă Scriptura vorbește și despre mijlocul de ispășire și de naștere din nou la o viață nepăcătoasă. Ea vorbește despre un popor al lui Dumnezeu și despre un Fiu venit din cer, Isus, care ne-a adus o învățătură plină de putere, excepțională, și ne-a descoperit calea cea vie a trupului Său prin care cei care cred în El să poată ajunge în veșnicie, în rai, cu Dumnezeu.

Fără Scriptură nu am avea de unde cunoaște aceste lucruri, căci ele  sunt scrise pentru oameni, pentru ca oricine cheamă Numele Domnului să poată să fie mântuit. Dar cum Îl vor chema fără să știe care este oferta lui Dumnezeu pentru om,  și cum vor crede fără să audă ceea ce zice Domnul?

Cercetăm Scripturile pentru că în ele găsim viața veșnică, căci ele mărturisesc despre Domnul Isus. (Ioan, 5.39)

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan, 17.3)

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi sa credeti ca Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; si, crezând, sa aveti viata în Numele Lui.” (Ioan, 20.31)

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”  (Epistola către Romani, 1.16-17)

Citește întreaga poveste, vie și adevărată, dacă îți place viața cu Domnul Isus, intră în poveste, alege ce personaj ai putea fi, în ce rol ești autentic și Dumnezeu te va primi. De-a lungul mileniilor, milioane de oameni au crezut în Creatorul lor, în Dumnezeu, că le dorește binele, că  nu dorește moartea păcătosului ci întoarcerea lor prin pocăință și smerenie la El,  prin credința în Isus Hristos, în Jertfa de la Cruce  prin care a împăcat totul cu Sine. Glorie Domnului.

Cu timpul, citind și înțelegând Scriptura lui Dumnezeu, credința în El se va naște în inima ta și vei crede în El și  în promisiunile Sale:

pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”. (Evrei, 6.18-20)

Isus Hristos a împlinit rânduiala cea veche a jertfelor de sânge, de miei și viței care erau aduși  de oameni pentru păcatele lor, la preot,  iar preotul le jertfea pe altarul Domnului, dar și pe aceea a Marelui Preot care intra o dată pe an dincolo de perdeaua dinlăuntru Templului, El împlinind totul, căci El este și Jertfa și Mijlocitorul și Marele Preot.

Isus este sămânța frântă la Cruce, îngropată în mormânt, dar care a înviat a treia zi și care aduce roadă prin marea mulțime de urmași înviați la o viață nouă și nestricăcioasă, fiind înviați împreună cu El în inimă – vii pentru viața veșnică.

Ne amintim de întâmplarea de la poarta frumoasă a Templului din Ierusalim – relatată de cartea Faptele apostolilor, aceea când Petru și Ioan au întâlnit un olog din naștere?

Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele;  dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudând pe Dumnezeu.” (Fapre, 3.6-8)

Mai marilor preoți, Ana și Caiafa, și celorlați preoți  nu le-a plăcut că apostolii Domnului le-a stricat obiceiurile și credința lor și i-au băgat în închisoare și supus unui interogatoriu.

Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?

 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
 Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat, s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel

Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.

El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.

 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.

Dar nu le-a plăcut nici răspunsul dat de apostoli, însă au priceput totuși câte ceva, i-au identificat că erau dintre cei care fuseseră cu Isus:

Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.” (Fapte, 4.7-13)

Acolo unde într-adevăr este Isus Hristos, Domnul vieții, în inima oamenilor, oamenii vor vedea asta, va fi și  putere de înviere la o nouă viață,  pe care o dă nimeni altul decât Cel care o poate da. Căci “în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”  Glorie Domnului. Amin.

Drag cititor, intră în poveste, vino cu neputința ta la Isus și vei fi mântuit!

Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! Amin. (Psalmul, 72.18)

1 thought on “Cercetați Scripturile!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s