Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!

   Iarta-ma, Doamne!Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!

Psalmul, 32.1-2

.

.

“Timpul n-a mai avut răbdare”

Marin Preda

.

Astăzi am citit și m-am lăsat cercetat de mai multe maxime și cugetări despre “timp”. M-a cuprins și nostalgia faptului că timpul vieții este foarte scurt, apoi tristețea și vinovăția că îl folosim atât de puțin pentru ceea ce ar trebui să facem. Mi-a venit acum în minte binecunoscuta sintagma a lui Marin Preda, din Moromeții: “Timpul n-a mai avut răbdare

Exact așa se întâmplă de obicei, oamenii cred că o pot ține mereu pe placul lor, să umble totdeauna cu ocaua mică, cum se zice, și să nu se întâmple nimic rău pentru ei.  Se amăgesc că judecata finală este încă departe și vor avea timp să se împace cumva cu pârâșul lor până mai sunt pe această cale a vieții acesteia.

Dar va veni o zi, pe neașteptate, când  îndelunga răbdare a lui Dumnezeu pentru fiecare  se va fi terminat și va tebui să dea socoteală de faptele lor. Ba mai mult de orice cuvânt nefolositor.

“după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Epistola catre Evrei, 9.27)

Și, Domnul să aibă milă și de mine că multe cuvinte nefolositoare am rostit și eu.

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.  Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.   Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”  (Matei, 12.35-37)

Până mai suntem în viața aceasta și până mai e har, până ce Domnul mai are răbdare cu noi, să venim înaintea Lui cu smerenie și să ne pocăim de faptele noastre, să cerem ajutor să putem să le abandonăm, să ne abandonăm la picioarele Sale, în pocăință și rugăciune în Numele și în meritele Domnului Isus, ca El să ne ajute să punem frâu gurii noastre de a mai scoate lucruri rele din visteria inimii noastre:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1 Ioan, 1.9)

Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire)  De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.” (Psalmul, 32.5-6)

Păcatul meu, l-am văzut că era în vorbire (și gândire), deci vin sincer în Numele Domnului Isus, la Dumnezeu să cer îndurare și iertare:

Și sunt convins că mulți dintre cititori au și ei păcate de acest fel – mergeți în rugăciunea de pocăință înaintea Tatălui din Cer, în Numele lui Isus,  să cereți iertare!

Fiecare cu păcatul său, căci nu știm cât va mai avea timpul răbdare pentru fiecare dintre noi. Până mai este har de iertare. Glorie Domnului!

Câteva condiții pentru a primi iertarea Domnului Dumnezeu:

  • Să iertăm și noi greșiților noștri – Doamne,  ajută-mă să iert pe fiecare care mi-a greșit, eliberează-mă de această povară;
  • Să venim la Domnul cu sinceritate, cu pocăință și   credință –  Doamne ajută-mă să am o conștiință trează, să-mi văd starea deplorabilă și că am nevoie de mila și de bunătatea Ta;
  • Să rămânem într-o stare smerită, umilă – Doamne ajută-mă să-mi cântăresc bine păcatul și să văd cât de mult Te-am necinstit prin faptele și vorbele mele;
  • Să stăruim în rugăciune și citirea cuvântului din Biblie – Doamne ajută-mă și întărește-mă să gândesc, să vorbesc și sa fac fapte vrednice de pocăință și de iertarea după care tânjesc;
  • Să așteptăm în tăcere răspunsul Domnului – Doamne, ajută-mă și dă-mi mai multă credință, să am rabdare și îndelungă răbdare de a face tot mai mult voia Ta;
  • Să venim în Numele Domnului Isus  – căci este un singur Mijlocitor între om și Dumnezeu, Omul Isus. Glorie Domnului!

Vorbirea noastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare – Doamne ajută-mă să am o vorbire care să-l binecuvinteze pe celălalt, pe apropele meu, care să aducă rodire duhovnicească, care să-l ridice pe cel căzut, îmbărbătare, mângâiere, iubire, care să Te onoreze pe Tine și să fie de folos celorlalți.

N-am dori să auzim de nimeni că timpul n-a mai avut răbdare, cu el sau cu ea, și că nu a mai apucat să se împace cu Domnul și a trecut în lumea de dincolo, în veșnicie!

Doamne, Te rog, dă celor care-Ți cer o inimă înțeleaptă, ca să ne putem numără bine zilele!

Doamne, Te rog ajută-mă să fiu blând și smerit cu inima și să fac faptele vrednice ale unui creștin pocăit  care să  Te onoreze pe Tine și să fiu de folos celor aflați în nevoi. Amin.

1 thought on “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s