Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit!

Carul cu boi- Grigorescu “Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”

Evanghelia lui Matei, 11.29-30

.

.

Ești fără frâu sau ai un jug de protecție?

.
Ca simplu membru al PC, în epoca comunistă din România, am constatat că trăim într-un univers kafkian, asemeni personajul Josef K. din “Procesul”  de Kafka.

În acea vreme nu eram creștin și am avut ocazia să gust din toate filozofiile întâlnite.  Dar într-o zi, pe neașteptate, am avut o revelație și i-am spus unui prieten: “Această epocă nu se poate să țină la nesfârșit deoarece  ideologia ei a intrat în zona în care ar trebui să se afle religia.

După Revoluția din ’89, un autentic activist de partid al defunctului Partid Comunist,  derutat de întorsătura situației politice din România, m-a întrebat:

Acum, ce ideologie vor avea noile partide?” Sigur de părerea mea, am răspun îndată:
Cred că nu va mai fi nici un fel de ideologie. Democrația și libertatea n-au nevoie de nici un fel de ideologie!  Românii care n-au agreat viața  sub dictatura roșie a materialismului -“ciuma roșie”,  garnisită cu doctrina evoluționismului darwinist,  sunt deja  suprasaturați de ideologii. Așa că partidele nu vor mai avea nici o ideologie. Partidele  vor avea punctele lor strategice din statut de care vor ținea seama.” –  gândeam eu pe atunci.

De fapt, ce s-a întâmplat? Care au fost oamenii care au populat noile partide?  În fruntea lor se regăsesc aceeași oameni care au fost activi și privilegiați în PC,  căci ei iubesc limbajul de lemn și aleargă  după un câștig nemuncit. Iar  linia kafkiană s-a menținut prin  oamenii Securității Naționale și ale Completelor de Judecată  care au în componența lor aceeași oameni cu activitate abuzivă și egoistă.

.

Ce jug ai luat?.

…În  timp ce Moise era plecat pe Munte să ia din Mâna lui Dumnezeu tablele legii, scrise de degetul lui Dumnezeu,  jos, în vale, poporul Israel, sub directa “îndrumare” a  lui Aaron, își face un vițel de aur “care să meargă înaintea” lui.

A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.

 “Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor săi” (EXOD, 32)

Poporul Israel s-a comportat ca niște copii îndărătnici, needucați, ca niște oameni care n-au avut asupra lor un jug care să-i obijnuiască și să-i  strunească să se deprindă cu o trăire duhovnicească. S-au  manifestat asemeni cu un cal sălbatic care încă nu fusese îmblânzit și care nu acceptă șaua și pe Stăpân deasupra.

Dar împăratul David are un sfat de luat în seamă: “Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de tine.” (Psalm, 32.9)

Și prorocul Domnului, Ieremia,  vine cu o recomandare excelent de bună din partea lui Dumnezeu:

Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui. Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz; să-şi umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea; să dea obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.” (Plângerile lui Ieremia, 3.27-30)

Din cauza îngâmfării sale, omul, asemeni lui Lucifer, acel heruvim strălucitor care s-a îngâmfat, nu vede că nu e decât un praf de pământ,  un fir de iarbă, care azi e, și mâine dispare:
Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul…?” (Psalm, 8).

Când știi că Dumnezeu a adus în ființă Cerul și Pământul, pe care le-a creat din nimic, atunci vii cu o  atitudine smerită înaintea Sa.
Dar în mod natural și firesc omul, în general, nu știe să fie smerit și nici nu-L cunoaște pe Dumnezeu.

De aceea Dumnezeu îi recomandă omului că e bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.  Căci omul firesc nu  poate avea acea stare necesară, acea atitudine care să-l cinstească pe Dumnezeu  – “Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.

Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”  –  Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu! ” (Evrei, 10.30-31)

Dar omul este din start un răzvrătit, el nu vrea să se supună nimănui. Mai mult, omul vrea ca ceilalți să i se supună, dorințelor lui, voii lui, planurilor lui, plăcerilor lui, mândriei lui s.a.m.d..

Însă Dumnezeu, Creatorul omului,  știe mai bine decât noi care este drumul pe care să mergem pentru a fi fericiți. Și, în mai multe ocazii, și în mai multe moduri, Dumnezeu ne învață  că așa vom fi în  câștig  dacă purtăm un jug asupra noastră.

Ce jug trebuie să purtăm?

Dumnezeu a mers însă și mai departe în întâmpinarea nevoilor noastre  și a pregătit pentru  om un jug potrivit.

Câte feluri de juguri există?

  •     Jugul robiei –  poporul Israel când nu asculta de Dumnezeu,  atunci El “I-a dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei, vrăjmaşii lor i-au asuprit, şi au fost smeriţi sub puterea lor.” Psalm, 106.41-42)
  •     Jugul  legalismului –  “Acum, dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta?” (Fapte, 15.10) – pentru care apostolul Pavel zice: “Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” (Galateni, 5.1), căci îndreptățirea nu poate veni din faptele legii, ci pe calea harului și credinței;
  •     Jugul nepotrivit al lumii –  “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?” (2 Corint, 6)
  • Jugul lui Cristos – “Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei, 11.29-30)
  • Jugul slujirii – “Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea vieţii.” (Filipeni, 4.3)

Jugul legalismului și jugul lumii nu ne ajută la înaintare pe calea credinței, ci acestea sunt obstacole și frâne pentru un creștin.  Nici jugul robiei nu este  bun, căci e abuziv, smerește omul, însă nu-l poate duce desăvârșire.

Creștinul, care se încrede cu adevărat în Dumnezeu,  ia jugul Lui  Cristos asupra sa, călcând pe urmele lui Isus Care S-a smerit înaintea lui Dumnezeu și L-a ascultat întru totul.

Jugul lui Cristos e bun, căci e jugul mântuirii, e jugul uceniciei. Jugul lui Cristos (în greacă crestos-cristos) e superior Legii deoarece poruncile din  V.T. sunt inferioare învățăturii lui Isus:

Ați auzit că s-a spus în vechime,  ochi pentru ochi și dinte pentru dinte …   Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.  Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?  Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?   Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” (Matei, 5.38-48)

Suntem invitați să luăm  “Jugul Meu”, pe care  îl poartă Isus, tu deci nu ești singur înjugat, ci alături de tine trage El la jug, așa că jugul Lui e bun și sarcina Lui e ușoară – Glorie Domnului.

Țăranii români au avut mult de arat, cu plugul de lemn și mai apoi cu cel de oțel, la care au înjugat o vită sau două și pe ei înșiși, și știau bine ce zice Isus. Vita cea tare, aceea ținea calea și trăgea și pentru cea mai slabă, bolnavă și neexperimentată.

Omul este asemenea unei tinere vite,  nărăvaș  și preocupat  să iasă din jug, să nu fie nicidecum modelat. Dar știți ce se întâmplă? La început nu-i place, dar cu timpul îi place tot mai mult, se învață să fie înjugat și folositor Stăpânului .

Și  se ajustează tot mai mult, după cum e titularul Jugului – Isus Cristos –  și, cu timpul, trăgâng împreună, singur simte nevoia de a se pune în jug, căci  în acel timp de trudă aude și îndemnurile de încurajare ale Stăpânului, lauda și mulțumirea, apoi urmează hrana și odihna, bucuria Stăpânului care-și vede ogorul lucrat, pregătit pentru o bună recoltă.

Doamne, Te rog ajută-mă să iau Jugul Tău plin de har,  mult binecuvântat,  și  să aduc multă roadă, prin viața mea!  Amin.

1 thought on “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s