Mărturisirea Evangheliei prin Duhul Sfânt (1)

Tânără la pârâul de apă    “Şi când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.”

Ioan, 16.8

.

.

Ce se întâmplă

atunci

când Duhul Sfânt

este la lucru

.
IONEL PLEȘA, un pastor și evanghelist de renume, cunoscut românilor de pretutindeni prin emisiunile TV  în care Îl prezenta pe “ISUS – Lumina lumii“, într-o împrejurare  povestea cum a fost călăuzit și îndrumat de Duhul, într-o zi de sâmbătă.

Pe vremea aceea pastorul locuia în orașul transilvan Mediaș și ducea lumina Evangheliei lui Isus în mai toate locurile unde era invitat. În acea zi de sâmbătă,  Dumnezeu l-a înștiințat prin Duhul, să meargă în localitatea Daneș ca să vestească Cuvântul Mântuitorului unor localnici care îl așteaptă,  înainte de amiază.

Daneș se află undeva între Mediaș și Sighișoara, la 10 km de aceste orașe. Ajuns în Daneș, călăuzirea era clară, dar nu cunoștea încă unde trebuia să ajungă. S-a interesat de la oameni, ce biserici creștine sunt în comuna lor. Dar, biserici ale creștinilor protestanți, nu erau. S-a mișcat încoace și încolo, până ce Duhul l-a călăuzit pe o stradă și pașii l-au condus spre o casă cu o poartă mare metalică, ferecată. S-a apropiat, dar nu a văzut nici o mișcare în spatele porților reci. A bătut în poartă și atunci ușa casei s-a deschis și gazda i-a ieșit în întâmpinare:

– Poftiți! Noi vă așteptăm, suntem adunați în Casă!

În casă erau mai mulți săteni  strânși în jurul mesei, cu Biblia pe masă, cu inimile deschise, temători de Dumnezeu, cu dorința expresă ca Dumnezeu să le trimită un “om” al Lui, un slujitor al Său care să le vorbească din partea Sa!

*

 APOSTOLUL LUCA, cel care scrie cartea Faptele apostolilor, consemnează  istoria  intrării Evangheliei în Europa, prin orașul Filipi din Macedonia:

Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa.

Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!”După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.” (FAPTE, 16.9-10)

Înțelegem că atunci când Dumnezeu vrea să lucreze la mântuirea oamenilor, El trimite Duhul pentru îndrumarea slujitorilor Săi.

Luca era printre ei deoarece în istorisirile sale folosește în mai multe locuri expresiile implicării directe “am căutat îndată să ne ducem în Macedonia” sau “După ce am pornit din Troa…”, dar dintr-o smerire desăvârșită nu-și atribuie nimic din faptele descrise – toată gloria și cinstirea fie a Domnului!

În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.  După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.
FAPTE, 16.13-15

Omul –  are în el toate simțurile de orientare necesare pentru a nu se rătăci în ceața acestei lumi. Așa cum floarea soarelui urmărește întreaga zi Soarele pus de Dumnezeu să dea lumină și căldură, așa cum covorul de “mușchi” se poziționează întotdeauna la baza copacilor la Nord, așa cum păsările călătoare se deplasează periodic, pendulând dintr-o zonă  într-alta  după ceasul deșteptător al  Creatorului, și omul are ceasornicul său care-i îndrumă conștiința spre voia lui Dumnezeu și  înspre Lumina și căldura Sa dătătoare de speranță și de viață.

Textul din Fapre 16 ne vorbește despre un grup de femei adunate la rugăciune într-o zi de sâmbăta, lângă un râu. Printre ele se afla și  “Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.

De ce Lidia a fost binecuvântată de Dumnezeu într-un mod extraordinar?

  •     Lidia și-a ridicat  privirea, gândul și inima înspre Creatorul ei
  •     Lidia tânjea de dor după Dumnezeul Cel viu
  •     Lidia avea o stare de închinare înaintea lui Dumnezeu
  •     Lidia se temea de Dumnezeu
  •     Lidia asculta Cuvântul despre Isus spus de Pavel
  •     Lidiei, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la Cuvânt
  • Lidia a cerut botezul:

căci  ea a fost cercetată de Duhul și și-a recunoscut nevrednicia și păcatele: “Şi când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” (Ioan, 16.8)
căci ea a trecut testul credinței cerut de Duhul (Fapte, 8.36-37): „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezată?”   –  „Dacă crezi din toată inima, se poate.”  Ea a crezut și a mărturisit –   „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

GLORIE DOMNULUI!

2 thoughts on “Mărturisirea Evangheliei prin Duhul Sfânt (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s