Verifică-ţi viaţa!

CONCLUZIA MORALĂ

PRIVITOARE LA CĂILE DIVINE, CÂND ÎN CELE DIN URMĂ, DUMNEZEU SI OMUL SE ÎNTÂLNESC –

Tema Cărtii a cincea a psalmilor –

Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!” PSALM 146

DACĂ PRIVIM prin prisma cuvintelor şi învăţăturilor din Psalmul 146, putem afla cum stăm faţă de ceea ce defineşte a fi “concluzia morală”.

1. Viaţă – înseamna a-L lăuda pe Dumnezeu
Dumnezeu ne dă viaţa, viaţa şi suflarea. Inima noastră bate până când El ne ţine în viaţă si El zice inimii noastre (cât) să mai bată.

Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!” (Psalm, 90.3)

E frumos si se cuvine sa folosim viaţa şi suflarea pentru a-L lăuda pe Dumnezeu.

Pentru sănătatea si belsugul in care am trait. Pentru putere, pentru intelepciune si prosperitate, toate primite prin har, ca daruri nemeritate. Pentru grija Sa părintească cu care ne-a insotit pretutindeni.

Doamne, ajută-ne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă inteleaptă, pentru a ne pregăti ca să Te putem lăuda si in eternitate; a trăi această viată prin credinta, in asa fel incât să-L primim pe Isus in inima noastră.

Te rog, ajută-ne, să avem o viaţă de laudă pentru Tine, să depăşim starea de-a avea o atitudine critică şi de nemultumire. Să fim plini de bucurie si multumire, pentru toate lucrurile.

O viaţă de laudă ne elibereaza de anxietate şi ne ajuta să ne concentrăm asupra Domnului (care este menţionat de 11 ori în acest psalm). Dumnezeu merită toată lauda noastră. Glorie Domnului!

2. Viaţăcând ai încredere în Dumnezeu
E cunoscut faptul că cei mai mulţi se încred în oameni, in cei mari, in cei mai bine situati pe scara socială dpdv material.

A avea încredere în înţelepciunea şi puterea umană, in cele din urmă, poate fi foarte păgubos. Nu numai că nu e de durată, dar, de fapt, ar insemna chiar blestem:

5.Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!
6 Căci este ca un nenorocit în pustiu şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat şi fără locuitori.
7 Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!” (IEREMIA, 17.5-7)

Suntem pământ şi ne intoarcem in pământ.

Pe de altă parte, aici e sursa fericirii: a ne increde in “Dumnezeul lui Iacov”, denumire folosita in Psalmi pentru identificarea Creatorului nostru, care s-a indurat de patriarhul Iacov, un om departe de a fi perfect, dar Dumnezeu i-a onorat credinţa în vremuri de nevoie.

5 Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
6 El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.
7 El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi: Domnul izbăveşte pe prinşii de război;
8 Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.
9 Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.

Insă Domnul nu este numai Dumnezeul lui Iacov, El este si Dumnezeul “care a făcut cerul şi pământul “.
Când ne rugăm, ajungem la tronul universului, pentru a-i cere Tatălui nostru ceea ce avem nevoie. El este Dumnezeu care “ţine credincioşia în veci.” Glorie Domnului!

3. Viaţă – când te afli în centrul iubirii lui Dumnezeu
Lista lucrării harului lui Dumnezeu pentru oamenire este fără sfarsit. Dacă pentru edificare luăm lista din Psalmul 103 prin care David isi indeamnă sufletul său să-L laude pe Domnul, avem insine aceleasi cauze, toate extraordinare, printre motivele noastre de multumire si lauda:

2 “Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3 El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6 Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7 El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9 El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.

Cea mai mare dovadă e dragostea lui Isus de la Cruce, El iubeste lumea pierdută si S-a dat pe Sine pentru răscumpărarea ei din felul păcătos de trăire; Domnul iubeşte Biserica Sa, pentru care Si-a dat viata la Golgota, ca s-o sfinteasca si s-o infătiseze inaintea Tatălui din Cer fără nici o pată, ci curată, fără nici o sbarcitură.

El m-a iubit si S-a dat pe Sine pentru mine... “(Galateni 2:20 ).

4. Viaţă – când Dumnezeu e şi Domnul tău

10 Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul! PSALM, 146

Domnul împărăţeşte în veci.

Ce afirmaţie extraordinară, o realitate care aduce pace si nădejde in sufletele credinciosilor atunci cand stim ca El are totul in control, că Dumnezeu este in Cer pe tronul Său si conduce după voia Sa intreg Universul. Si toate stau in picioare prin Cuvantul Său. Glorie Domnului!

Domnul, Suveranul peste toată creatia, este si Tatăl nostru, iubitor, Domn peste naţiuni si popoare. Dar El poate domni si în viaţă noastră, prin Isus Hristos, dacă trăim si umblăm prin Duhul Sfânt.

Credinciosii, sunt aşezati cu Hristos în locurile cereşti şi ajung, prin credinta si har, la tronul Său de indurare, la scaunul de domnie al Universului. (Evrei 4:14-16).

Noi nu trebuie să mai aşteptăm să vină împărăţia Lui , căci domnia lui Hristos a si venit, El este deja pe tronul inimilor noastre, prin harul lui Dumnezeu.

Domnul împărăţeşte în veci! Glorie Domnului!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s