E vremea să iau decizii!

 George Danciu

Şi-a venit în fire şi a zis: „Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.” Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.”

                                                                    LUCA, 15.17-21

 .

TIMPUL – RISIPA UNEI MARI BOGĂȚII

Din vremuri străvechi omului îi place să știe ce se mai întâmplă în lume.

Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu Pavel. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.” Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă pe care o vesteşti tu?Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să ştim ce vrea să zică aceasta.”

Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.”(Fapte, 17)

Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.

Cu toții avem automatisme de comportament. Cafeaua și citirea ziarelor. Manipulăm cu îndemânare telecomanda TV pentru a urmări care sunt ultimele știri și evenimente. Timpul – ca un ucigaș, tăcut –, trece impasibil, lăsându-ne cu aceste tabiete care însă, în majoritatea lor au o mare încărcătură negativă, pesimistă, deoarece peste tot auzim doar de crize, morală și materială. Dar această stare, în final, nu ne duce într-o direcție bună, dimpotrivă, doar spre certuri, iritare, depresie și nemulțumire.

E vremea să facem ceva ca să ieșim din acest mare impas în care trăim.

***

LIVIU REBREANU: Să nu se rupă crucea familiei!

Am fost în 2009 în Casele memoriale LIVIU REBREANU din Năsăud și Maieru (județul Bistrița-Năsăud). La Casa din Maieru, amfitrion era profesorul Sever Ursa care scotea și un Ziar, periodic,  împreună cu elevii comunei. Pe timpul vizitei, profesorul tocmai vorbea unui mare grup de adolescenți care învățau din opera acestui mare scriitor. Informațiile au venit natural, una după alta, însă când Sever Ursa se pregătea să spună care au fost ultimele sale cuvinte, dintr-o dată am devenit foarte atent cu toată ființa, ca nu cumva să-mi scape vreo vorbuliță. Cel care-l nemurise pe Ion al Glanetașului, murise la 1 septembrie 1944, ora 2.13 lăsând cu limbă de moarte familiei sale, aceste prețioase cuvinte:

Sa nu se rupa crucea familiei!” 

Descifrând mesajul, bătrânul profesor a spus că Rebreanu dorea ca familia sa rămână unită. Familia să nu renunte la cruce. Um mare poet creștin scria: Crucea-i ascultarea Domnului Isus. Ascultarea e o cruce. Nu e ușor să asculți, e în firea omului de a face altfel.

Ce iubesti mai mult, doresti sa ramână întreg, să nu se rupă, să nu se farâmiteze.

***

ISUS: „Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.”

                                                         Luca, 13.3

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Luca, 13.1-3)

Biblia spune că Dumnezeu, după ce ne-a vorbit în multe feluri si in multe rânduri, prin proroci, la sfârșit ne-a vorbit prin Fiul Său Isus.

Ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu l-am primit primit prin Isus. Vorbirea sa are deci o foarte mare greutate.

Domnul a vorbit cu mare putere și Cuvântul Lui se împlinește întocmai. Trebuie să luăm aminte cu toată ființa noastră, să fim atenți la ce vrea El să ne spună.

Isus a zis Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Luca, 13.1-3)

Domnul, pentru a-i lămuri mai bine pe ascultătorii Săi, le-a mai spus si pilda aceasta:

Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”

Dumnezeu vede că nu găsește la mine și la dta rodirea de care El se așteaptă. Dar a decis să ne mai acorde un an, 8760 ore. Practic nu știm cât, poate mai puțin, poate mai mult. Cert e că El ne mai amână, ne mai dă har. Domnul Isus mijlocește, El zice: „Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”

Domnul Isus sigur își va face partea la care se angajează. Un timp, mai suntem pe lista Sa de priorități. Să ne facem și noi partea care ne revine. Să ne venim în fire și să ne întoarcem cu față către Tatăl ceresc.Amin.

Ce sa facem,  în timpul acestei vieti, privind starea spirituala?

  1. Să învățăm

Să ne oprim din acest mers fără țintă și fără de folos. Să punem STOP pierderii de timp a TV cu acest consum de timp negativ, care ne fură liniștea sufletească.

Învățătorul – Isus -, ne spune că acei galileeni au fost omorâți, nu pentru că erau răi, ceea ce era adevărat, deoarece aici pe Pământ nu se va face dreptate!

Nu se duc răii și rămân bunii. Ne ducem pe rând și pe sărite, aleatoriu, oarecum la întâmplare dpdv al nostru. Acum când fărădelegea se înmulțește, noi să tragem concluziile care se impun. Că sunt vremuri grele. Că celor răi le merge bine. Dar noi să ne ațintim privirile în sus, la Dumnezeu, căci izbăvirea este aproape.

  1. Să alocăm timp evaluării personale

Privind la TV, la mersul lumii, vedem într-adevăr câte nedreptăți se întâmplă. Cât greșesc cei puși în fruntea orașelor, județelor, guvernelor, parlamentului, Justiția – însă nu noi trebuie să-i acuzăm și să-i judecăm.

Nouă ne revine să ne evaluăm pe noi înșine. Să ne vedem păcatele noastre și să ne pocăim de ele. Să vedem cum trăim noi.Să mă văd și să mă analizez pe mine! Însă noi suntem subiectivi și îngăduitori cu noi înșine. Și frații lui Iosif, peste ani, după ce-l vânduseră pe Iosif ca sclav unei caravane care l-a dus în Egipt, au crezut și au zis: Noi suntem oameni de treabă!. Însă evaluarea personală trebuie făcută în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Numai Dumnezeu ne poate elibera de neputință.

Îngerului bisericii din Laodicea, i se spune așa:

Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! (Apocalipsa, 3.15-19).

Doar Dumnezeu ne cunoaște, chiar mai bine decât noi. El știe orice gând al nostru. Cântarul și cumăna dreaptă, toate unitățile de cântărit sunt la El. El vede că suntem mincinoși, goi și orbi. El vrea să ne dea alifia pentru ochi, să vedem. El vrea să ne îmbrace în haina neprihănirii – să venim la El și să ne mărturisim păcatele. Să lăsăm Duhul Sfânt și conștiința să lucreze și să ne elibereze din păcat și rușine. Trebuie să ne acordăm timp, să ne evaluăm în lumina Cuvântului și să ne pocăim, să ne întoarcem de la căile noastre rele, la umblarea cu Dumnezeu, în lumină.

  1. Să alocăm timp investiției divine, în noi

Domnul Isus S-a angajat să pregătească mai bine smochinul fiecăruia (trup și suflet și duh), pentru a putea rodi după voia Creatorului care așteaptă să găsească rodire.

Cu fiecare se poartă ca un tată grijuliu. Când prorocul Ilie era deznădăjduit, Dumnezeu nu i s-a arătat în tunet si furtună, ci printr-un susur blând și liniștit. El e prințul Păcii. Și l-a întrebat ca un părinte: – Ce faci tu aici, Ilie? Te întreabă și pe tine, ce faci? Cercetează-te! El vrea să știi că El e lângă tine, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. El te va ajuta și te va sprijini, dacă voiești să umbli în lumină și în adevăr.

Dacă umblăm în lumină, Dumnezeu ne curățește ca pe niște mlădițe de vie, roditoare, pentru a aduce o și mai multă roadă. El face în noi o investiție bună!

Poate ești într-o stare de neascultare ca aceea a lui Iona, Dumnezeu se așteaptă de la tine să fii într-un anume loc, în Ninive, să vorbești despre pocăință – să nu  pierim și alții la fel -, însă te afli blocat ca și Iona în cleștele peștelui și nu mai poți face nimic, decât să te rogi. Ți s-au luat toate opțiunile, toate posibilitățile de mișcare și acțiune – nu poți decât să te rogi Creatorului să aibă milă, de tine, păcătosul! Doamne ajută!

Concluzie: Dumnezeu se așteaptă să rodim pentru slava Sa. El ne-a mai dat un timp să ne cercetăm, să învățăm, să ne evaluăm viața, să ne pocăim de faptele moarte și să aducem roadă investind în lucrările Duhului Sfânt, în lumină.

Azi să ne decidem – Voi investi timp pentru lucrările duhovnicești care-i aduc slavă lui Dumnezeu! Amin.

(Text inspirat de Cuvântul pastorului Relu Moldovan – Biserica Penticostală Carpati din Cluj Napoca)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s